Regeringen vil tænke grønt – men hvor er skovene?

Regeringen har nedsat et ministerudvalg der skal forfølge en grøn vækstvision. Men kommissoriet nævner kun landbruget. Det er en mangel, for skovene har mange tilbud når det gælder grøn vækst for samfundet. Skovforeningen beder Regeringen genoverveje.

Regeringen ønsker en grøn vækstvision der forener et højt niveau for miljø- og naturbeskyttelse med en moderne og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. Regeringen nedsætter derfor et ministerudvalg der skal udarbejde et samlet regeringsudspil.

Af udvalgets kommissorium fremgår at følgende elementer forventes i udspillet:

  • En miljø- og naturplan Danmark 2020
  • Et vækstorienteret landbrug
  • Investeringer i natur, miljø og vækst

Skovbruget er væk

Skovforeningen hilser en grøn vækstvision velkommen, selvfølgelig fordi skovbruget har så meget at byde på når det gælder miljø- og naturbeskyttelse i forening med en moderne og konkurrencedygtig jordbrugsproduktion.

Men kommissoriet nævner kun landbruget. Ikke jordbruget. Dermed er skovbruget ude.

Det kan ikke være hensigtsmæssigt. Ikke mindst i klimapolitikken er skovene og deres produktion er værdifulde, og det er oplagt at inddrage skovene i en dansk grøn vækstvision.

Skovforeningen har derfor skrevet til Fødevareminister Eva Kjær Hansen

Vi har påpeget at skovbruget spiller en vigtig rolle i mange af de elementer som udvalget skal beskæftige sig med. Herunder:

  • øget oplagring af kulstof
  • øget anvendelse af biomasse til energiformål
  • sikring af biodiversiteten
  • mere og bedre tilgængelig natur
  • oplevelsesøkonomi med bidrag til fx turisme

Skovforeningen anbefaler at skovene tages med i kommissoriet

En grøn vækststrategi der ser helt bort fra skovbruget, mangler helhedssyn. Derfor anbefaler Skovforeningen at skovbrugets rolle og muligheder inddrages i kommissoriet.