Ny offentlig indkøbsvejledning for træ

Miljøministeriet har udgivet en ny vejledning til offentlige indkøbere af træ. Vejledningen skal gøre det lettere for indkøbere at at stille krav om dokumenterbart lovligt og bæredygtigt træ. Den nye vejledning omfatter også dansk træ

Efter at have ventet i snart flere år er Miljøminister Karen Ellemann nu klar med en ny vejledning til offentlige indkøbere der køber træ og træprodukter. Vejledningen skal gøre det lettere for offentlige indkøbere og byggeansvarlige at stille krav om dokumenterbart lovligt og bæredygtigt træ.

Vejledningen er en netbaseret vejledning som er gjort langt mere operationel med flere eksempler på kravspecifikationer og udbudsvilkår. Vejledningen kan ses her.

Dansk træ også omfattet

I modsætning til den danske indkøbsvejledning fra 2003 for tropisk træ dækker denne vejledning og miljøministerens anbefalinger nu træ fra hele verden:

Den nye vejledning dækker ikke kun tropisk træ – men al slags træ. Dermed er der mulighed for at stille krav om lovligt og bæredygtigt træ fra alle dele af verden. Det er væsentligt, da det ikke altid er til at se på træet, om det kommer fra et problemområde eller ej – og illegal skovhugst kan foregå på alle breddegrader. Derfor er det nødvendigt, at indsatsen er global, og at der stilles krav om, at træet er lovligt og helst også bæredygtigt produceret, uanset hvor det kommer fra.

– Miljøminister Karen Ellemann.

Det betyder at også dansk træ der sælges til offentlige institutioner vil være omfattet af vejledningen.

Certificeret træ nævnes som den letteste løsning

Der stilles i vejledningen ikke krav om at træet skal være certificeret, men det nævnes som den letteste løsning for indkøberne.

Både PEFC og FSC ordningerne accepteres i den danske indkøbspolitik som garanti for bæredygtig skovdrift.