Sprintertræer med i europæisk kapløb

Hurtigvoksende sprintertræer er med i kapløbet om at skabe nye jobs, producere vedvarende energi og skabe et konkurrencedygtigt marked i Europas skovbrugssektor. Dette fremgår af EU's skovstrategi som har været i høring.

Hurtigvoksende ‘sprintertræer’ er med i kapløbet om at skabe nye jobs, producere vedvarende energi og skabe et konkurrencedygtigt marked i Europas skovbrugssektor. Dette fremgår af EU’s skovstrategi som den 5. november var igennem en høring i Parlamentet. Læs præsentationer og høringsmateriale.

Sprintertræer er blevet det nye hit. Ikke kun i dansk, men i hele europæisk skovbrug.

Skovbrugssektorens konkurrenceevne skal styrkes

Høringen blev holdt af Europa-Parlamentets udvalg for landbrug og landdistriktsudvikling (COM AGRI).

Juha Hakkarainen, repræsentant for sammenslutningen af landbrugsproducenter og skovejere (MTK), understregede at:

EU’s skovstrategi bør fokusere på at styrke skovbrugssektorens konkurrenceevne, fordi kun en konkurrencedygtig og stærk europæisk skovbrugssektor, der tiltrækker investeringer og innovation, vil være i stand til at give økonomisk velfærd og sikre succes for fremtidens bioøkonomi.

Europæisk samarbejde og reelle handlinger skal starte kapløbet

Udover satsning på sprintertræer og bioøkonomi var vigtigheden af skovbrugssektorens bidrag til vækst, beskæftigelse, landdistriktsudvikling, skovenes tiltrækningskraft for unge samt de nuværende og fremtidige ændringer i skovbrugsindustrien fremherskende udsagn.

Nogle medlemmer af Parlamentet udtrykte bekymring for den stigende konkurrence om arealanvendelsen i Europa, virkningen af miljøregler på sektorens konkurrenceevne og den lave offentlige bevidsthed om skovenes relevans.

Behovet for fuld gennemførelse af EU’s nye skovstrategi blev påpeget af flere medlemmer. Köstinger (Østrig) understregede at det kræver både reelle handlinger og samarbejde mellem medlemsstaterne, Kommissionen og skovenes mange interessenter.