Energiproducenternes standard for indkøb af træ er klar

Energiproducenterne har lanceret energibranchens standard for indkøb af bæredygtigt træ til energi. Kravene i standarden vil blive indfaset fra 2016.

Omstilling af energiforsyningen mod mere fornybare energikilder er godt i gang. En af vejene er at bruge mere biomasse. Det er en vej mange lande i EU går og derfor er det forståeligt at samfundet bliver bekymret for om der nu er biomasse nok og om produktionen er bæredygtig.

Klima-, Energi-, og Bygningsministeren har bedt energibranchen, repræsenteret ved Dansk Energi og Dansk Fjernvarme, om at gå sammen og definere deres egen brancheaftale for indkøb af bæredygtigt træ. En fornuftig tilgang hvor energibranchen selv får et ansvar og samtidig en mulighed for at udvikle en operationel aftale.

Brancheaftalen præsenteret i dag

Den foreliggende brancheaftale, hviler på alment accepterede bæredygtighedskriterier og giver folk en ekstra sikkerhed for en samfundsmæssig og klimamæssig gavnlig grøn omstilling. Det er godt.

Samfundet skal være trygge ved at bruge træ til energi. Analyser har allerede vist, at der er masser bæredygtigt træ at få og vi kan producere endnu mere bæredygtigt træ i de danske skove, hvis det efterspørges.

Hovedbekymringen i relation til biomassens bæredygtighed har, efter Skovforeningen mening med rette, været vendt mod biomasseimporten. Hvor kommer træet fra og hvordan er produktionsforholdene der?

Træproduktion i Danmark er underlagt en lovgivning, der adresserer bæredygtighed og er fulgt op af et velfungerende myndighedsapparat. Dertil kommer, at det er uddannede skovfolk, der har sin gang i de danske skove. Det giver en høj sikkerhed for bæredygtig produktion og håndtering i hele træ-kæden.

Dansk skovbrug har derfor en berettiget forventning om, branchestandarden i sin udmøntning vil anerkende, at risikoen for at dansk træbiomasse er ubæredygtigt produceret er lav og at brancheaftalens dokumentationskrav således vil fokuserer på område/lande, hvor energiproducenterne ikke umiddelbart kan opnå samme grad af sikkerhed for deres indkøb af træbiomasse, som ved dansk produceret træ.

Skovforeningen er glad for at der er en brancheaftale

Skovforeningen er på den baggrund glad for, at brancheaftalen anerkender, at vi alle sammen har brug for at øve os i den praktiske udmøntning af aftalen. Den slags praktisk hands-on overvejelser er kendetegnene for en standard, der gerne vil opnå reelle resultater og ikke blot være et stykke glittet papir – ros for det.

Energiproducenterne brancheaftale kan med den rigtige udmøntning blive et værdifuldt papir for os alle sammen.

Aftalen kan:

  • give forbrugerne og samfundet tryghed for biomassens oprindelse og bæredygtighed
  • give sikkerhed for reelle klimagevinster samt
  • tilskynde til at problemområder og nationer får bedre styring af deres skovbrug

Alt sammen vigtige forudsætninger for, at samfundet, også på den lange bane, vil satse på træ til energi.