Statsministeren nævnte naturen i sin åbningstale

"Regeringen vil investere i naturen – 195 millioner kroner ekstra over tre år" - sagde Helle Thorning-Schmidt i dag til Folketinget.

Det er ikke sket i mange år, men i dag blev naturen nævnt i statsministerens åbningstale til Folketinget. Helle Thorning-Schmidt sagde:

Det Danmark, vi giver videre til vores børn, skal være bedre end det, vi selv fik af vores forældre. Det gælder vores økonomi, vores velfærd. Og det gælder vores natur.

Derfor har regeringen en økonomisk 2020-plan, der sikrer, at pengene passer. Vi har sat sociale 2020-mål, så velfærden også når de dårligst stillede borgere – hjemløse, udsatte børn, voldsramte kvinder. Og nu kommer vi med en 2020-plan for vores natur.

Hvor ofte tror I, danskerne bruger naturen? 110 millioner gange på et år. Vi går tur i skoven, tager til stranden eller ser på fugle. Naturen er det sted, vi helst tilbringer vores fritid. Og derfor er naturen også en del af vores rige foreningsliv. Af folkesundheden. Og af skolernes undervisning.

Naturen præger os som mennesker. Danmarks landskaber er i vores billedkunst, sange og musik. Vores skove og strande er en del af Danmarks historie. De skal også være en del af Danmarks fremtid.

Jeg ønsker et Danmark, hvor vi både lever et moderne liv og har en rig natur.

Den grønne balance kommer ikke af sig selv. I 00’erne blev naturen nedslidt. Det retter vi op på med en ny Naturplan Danmark.

Vi skal passe på vores heder, søer og moser. Derfor forbyder vi sprøjtning og gødning de steder.

Naturområder må ikke blive ødelagt. Derfor skal man betale, hvis man bryder reglerne. Vi hæver bøderne. Og vi skal have mere natur.

I dag ligger enge og skove som isolerede øer på Danmarkskortet. I fremtiden skal de bindes sammen af nye naturområder. Som giver danskerne nye oplevelser.

Regeringen vil investere i naturen – 195 millioner kroner ekstra over tre år. For naturens skyld, for vores egen skyld og for vores børns skyld.

Senere på efteråret ventes Regeringen at sende sin længe varslede Naturplan Danmark og et nationalt skovprogram i høring.