Svækket værn mod strejfende hunde

Efter den strejfende hund Balder blev skudt i 2012, har fødevareministeren besluttet at reglerne om hunde i mark- og vejfredsloven skal flyttes til hundeloven.

Forslaget til ændring af mark- og vejfredsloven er nu i høring.

Vi kender endnu ikke forslaget til ændring af hundeloven, men ændringen af mark- og vejfredsloven vil medføre at en forurettet ikke længere kan skyde strejfende hunde efter forudgående varsel til hundens ejer. I stedet bliver det politi og internater der skal optage strejfende hunde.

Skovforeningen mener ikke at dette er et effektivt værn mod strejfende hunde. Problemet med strejfende hunde risikerer at blive øget.