Forslag til brændeafgift i høring

Et udkast til forsyningssikkerhedsafgift, blandt andet på brænde, er nu i høring. Der foreslås en delvis fritagelse for sankebrænde, men det forhindrer ikke de mange negative konsekvenser en afgift på det øvrige brænde til private.

Skatteministeriet har sendt et udkast til lov om forsyningssikkerhedsafgift i høring.

Afgiften skal blandt andet lægges på brænde til rumopvarmning. Biomasse, herunder alt træ som sælger (skovejeren) IKKE kan redegøre for IKKE er brænde, skal pålægges forsyningssikkerhedsafgiften. Sælger skal anmelde og afregne afgiften.

En rummeter brænde af løvtræ bliver cirka 275 kr. dyrere når afgiften er fuldt indfaset i 2020.

Eksempel:
Middelprisen på bøgebrænde ved bilfast skovvej, i længder der skal skæres op af køber, var 252 kr/rummeter + moms = 315 kr/rummeter (inklusive moms) i 2011. Med den kommende afgift vil denne pris altså stige til 590 kr pr. rummeter. Det er en prisstigning på 87 %.

Mange negative konsekvenser af en afgift på brænde til private

 • Øget ulighed mellem land og by. Det bliver dyrere at bo i landdistrikterne hvor brænde er en nødvendig varmekilde i hundredetusindvis af husstande.
 • Øget grænsehandel. Tysk brænde vil blive hentet i stor stil af private.
 • Øget marked for sort brænde.
 • Øget afbrænding af urent træ.
 • Dårligere pleje af skovene og dårligere muligheder for bæredygtig skovdrift som for de fleste skove kræver et brændemarked.
 • Dårligere af produktion af gavntræ som for de fleste skove kræver et brændemarked.
 • Øget CO2-udledning idet hundredetusindvis rummeter tyndingstræ ikke vil komme på markedet som brænde, men blot rådne op i skovbunden.
 • Uhyrligt bureaukrati med administration og kontrol af afgiften.

I januar 2013 lovede skatteminister Holger K. Nielsen at Skatteministeriet ville søge at få sankebrænde fritaget for afgiften og at der ville blive indført en bagatelgrænse – hvis EU ville acceptere disse undtagelser.

Skatteministeren foreslår nu en delvis fritagelse for sankebrænde og en bagatelgrænse. Men ingen af delene forhindrer de mange negative konsekvenser ved at lægge afgift på det øvrige salg af brænde til private.

Ny og snæver definition af sankebrænde

Lovforslaget definerer sankebrænde således.

 • Prisen for sankekort afhænger ikke af opmåling af det indsamlede brænde.
 • Der sker ikke beskæring eller fældning af træer i forbindelse med sankningen.
 • Brændet foreligger ikke stablet eller forarbejdet til ovnklart brænde.
 • Køber benytter ikke erhvervsmæssig bistand ved indsamlingen af brænde.
 • Der udstedes faktura med køberens navn og adresse ved hvert køb.

Yderst snæver bagatelgrænse

Lovforslaget lægger en bagatelgrænse med to kriterier:

 • Momsregistrerede virksomheder skal ikke registreres for forsyningssikkerhedsafgift hos told- og skatteforvaltningen hvis
  virksomheden sælger afgiftspligtigt brænde for under 10.000 kr. pr. år. eksklusive moms.
 • Virksomheder der ikke er registrerede for forsyningssikkerhedsafgift, skal ikke betale afgift for salg af brændeleverancer under 1.000 kr. eksklusive moms.

Dansk Skovforeningen kæmper videre

Lovforslaget ventes fremsat i Folketinget i efteråret. Afgiften skal begynde på 11,40 kr./GJ i 2014 og stige til 29,70 kr/GJ i 2020.

Skovforeningen vil analysere forslaget i detaljer og påvise konsekvenserne. Vi vil endnu engang søge at tale Skatteministeren og Folketinget til fornuft i denne dårlige sag for forbrugerne, miljøet og skovene.