Træ er stadig verdens mest miljøvenlige råstof

Pressemeddelelse fra Dansk Skovforening der tilbageviser dagens overdrevne overskrifter i medierne i anledning af en rapport om træets CO2-neutralitet.

En rapport og en pressemeddelelse fra CONCITO har givet overdrevne overskrifter i medierne i dag, fx “Når træ er sort som kul” og “En af de grundlæggende piller i regeringens klima- og energistrategi vakler” ((Politiken og Jyllands-Posten).
Men medierne har overset det klogeste der står i CONCITOs pressemeddelelse fra i dag:
“De nye undersøgelser giver ikke anledning til at stoppe udnyttelsen og produktionen af bioenergi, men det er helt afgørende, at Danmark og EU lægger en strategi for en målrettet anvendelse og udbygning af den begrænsede mængde af bæredygtig biomasse, der er til rådighed.” siger CONCITOs videnschef Torben Chrintz.

Og det er sandt: Intet i CONCITOs tynde rapport tilbageviser de gammelkendte sandheder som er fundamentet for en satsning på biomasse til energi til fordel for klimaet:

De gamle sandheder står endnu

Bæredygtig udnyttelse af træ, også til energi, gavner klimaet når det erstatter kul, olie og gas. Træ er nemlig verdens mest miljøvenlige råstof og nøglen til en bæredygtig fremtid:

  1. Træ er en fornyelig ressource, vokset op på solenergi og luftens kulstof.
  2. Træ giver ikke affald, men energi der sparer kul, olie og gas.

Træ vokser. Det er en fornyelig ressource, og der kommer mere og mere træ i Danmarks og Europas skove. Gennem flere hundrede år er der hvert år kun blevet fældet en del af skovenes årlige tilvækst, målt i m3 træ.

Træ fjerner CO2 fra luften. Træ og alle andre planter er lavet af luftens CO2 og solenergi.
Træer og træprodukter gavner derfor klimaet ved at fjerne CO2 fra luften og lagre det indtil træet rådner eller bliver brændt.

Dansk skovbrug kan producere endnu mere træ og binde endnu mere CO2, uden at det går ud over skovenes mange andre værdier som fx biodiversitet og oplevelser for befolkningen.
Regeringen bør som følge af det store uudnýttede potentiale i Danmarks skove medtage skovbruget  i analysearbejdet og satse på skov i den nationale energiplan.

Se det hele forklaret på tegnefilm

Det lyder kompliceret, men forklares nemt og speedet i denne film på 1 minut og 42 sekunder: