Energiparker kan komme tættere på skovene med regeringens VE-udspil

Regeringen er klar med et udspil, der skal gøre det lettere at opføre energiparker på land – bl.a. ved at opbløde reglerne for skovbyggelinjen, der ifølge regeringen er med til at hindre eller forsinke VE-projekter. Dansk Skovforening er med i Alliancen vedvarende energi, som foreslår frivillige modeller for opstilling af vindmøller inde i skovene.

Solceller og vindmøller kan komme tættere på skovene med regeringens nye VE-udspil, der blandt andet har til formål at lette bureaukratiske hindringer – herunder skovbyggelinjen. Foto: Colourbox

Det skal være lettere at opstille vedvarende energi på land i Danmark, skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet mandag i en pressemeddelelse.

Regeringen har et mål om at firedoble produktionen af grøn strøm på land frem mod 2030, som det nye udspil skal hjælpe med at indfri ved at fjerne bureaukratiske hindringer, som ofte ligger i vejen for vedvarende energiprojekter, lyder det.

På et pressemøde ved Holsted Solar Park i Vejen fremhævede regeringen blandt andet den såkaldte skovbyggelinje som en af de barrierer, der i dag står i vejen for eller forsinker VE-projekter. Derfor skal det i fremtiden være lettere at få en dispensation fra denne regel, lød det på pressemødet.

Ifølge naturbeskyttelseslovens §17 skal skovbyggelinjen sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet. Derfor må man ikke uden forudgående tilladelse bygge – herunder opstille energiparker – indenfor 300 meter fra skoven, som markerer den såkaldte skovbyggelinje. Hvis reglerne bliver lempet på dette område, kan det derfor betyde, at vindmøller og solceller i fremtiden kan komme tættere på skovene.

”Der har traditionelt været en mere lempelig dispensationspraksis knyttet til skovbyggelinjen end til kystbeskyttelseslinjen,” forklarer direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen, og uddyber:

“Det vil være oplagt definere nogle klare kriterier for, hvornår der kan dispenseres fra skovbyggelinjen i forbindelse med VE-anlæg, så grundlaget fremstår tydeligt for lodsejere, naboer og andre interessenter. Det er dog væsentligt, at skovejere, der bliver nabo til energiparkerne, fortsat bliver inddraget og hørt – og også får del i den øgede kompensation til naboer, som regeringen lægger op til i deres udspil,” påpeger Anders Frandsen.

Skovbyggelinjen er blot én af de mange tilladelser, som opstillere af energiparker skal indhente hos op til 20 forskellige myndigheder. Derfor vil regeringen også oprette ”én indgang på natur- og miljøområdet for kommuner og virksomheder, så det bliver nemmere at indhente de nødvendige tilladelser,” siger Miljøminister Magnus Heunicke ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse.

Alliancen vedvarende energi

Mandag formiddag før regeringen præsenterede sit udspil, afholdt ”Alliancen vedvarende energi – sammen om grøn strøm på land” en konference, hvor klima-, energi- og forsyningsministeren også deltog. Dansk Skovforening er med i alliancen og var repræsenteret ved direktør Anders Frandsen.

”Hvis vi skal nå vores mål om at få mere vedvarende energi på land, er vi nødt til at samtænke anvendelsen på arealerne. Det er derfor fornuftigt at se på barriererne for udbygningen af sol og vind på land i forhold til skov. Derfor foreslår vi sammen med vores alliancepartnere at åbne muligheden for, at den enkelte lodsejer på frivillig basis kan få lov at stille vindmøller op i sin skov,” siger Anders Frandsen, der ligeledes betoner muligheden for at kombinere vindmøller med nogle af de 250.000 ha ny skov, som regeringen vil rejse.

Og noget kunne tyde på, at regeringen allerede tænker den vej med VE-udspillet, hvor den har udpeget 32 områder, der kan blive til nye energiparker. Flere af områderne indeholder nemlig skov, heraf område 13 på 607 ha ved Silkeborg, som er udpeget i skov.