Videnscenter for Jord- og Landbrug bør også omfatte skovbrugets uddannelser

Et kommende videnscenter skal ifølge regeringen fremtidssikre jordbrugserhvervene. Dansk Skovforening bakker op om initiativet, men understreger vigtigheden af, at også skovbrugets uddannelser inddrages.

Videnscenter for Jord- og Landbrug bør bl.a. inddrage Skovskolens uddannelser. Foto: Jakob Helbig

Regeringen vil oprette et Videnscenter for Jord- og Landbrug, der skal udvikle jord- og landbrugsuddannelserne, skrev Børne- og Undervisningsministeriet i sidste uge.

Dansk Skovforening bifalder initiativet, der kan holde jordbrugserhvervene ajour med den teknologiske udvikling og den grønne omstilling.

Men det er afgørende, at det ikke kun er landbrugets uddannelser, der får gavn af det nye videnscenter. Også skovbrugets uddannelser bør inddrages i et kommende Videnscenter for Jord- og Landbrug.

”Vi har en god dialog med Landbrug og Fødevarer og har fokus på, at videnscentret skal tage hånd om alle de jordbrugsfaglige fag. Det gælder selvfølgelig også skov- og gartnerifagene,” siger direktør ved Dansk Skovforening, Anders Frandsen.

Placering er afgørende

Gennem vores samarbejde i Dansk Skovforenings Forsknings- og Uddannelsesudvalg er vi løbende i dialog med Skovskolen for at sikre stærke skovbrugsfaglige uddannelser.

Her glæder forstander Rasmus Kjær sig også over det nye initiativ, men pointerer at centret skal placeres, så det i praksis kan omfavne alle jordbrugets uddannelser.

”Nu handler det om at sikre en bred organisatorisk forankring af det nye videncenter, så det dækker hele fagområdet – ikke mindst skovbruget. Det er der flere veje til. Det kan være ved fysisk at placere centret på en uddannelsesinstitution, der udbyder alle uddannelsesretninger, eller ved at etablere et konsortium blandt flere institutioner, som sikrer centrets bredde,” siger han.

Det er endnu uvist, hvor det kommende videnscenter bliver placeret. Men det vil blive muligt for landets erhvervsskoler at søge om at blive værtsinstitution for Videnscenter for Jord- og Landbrug. Børne- og undervisningsministeren vælger herefter den endelige konstruktion og placering.