Vision for skovbrugets bidrag til natur-, miljø- og klimaindsats

Natur- og Landbrugskommissionen har bedt sin følgegruppe om at komme med ideer til beskrivelsen af mulige udviklingsveje for dansk landbrug, natur og miljø på mellemlang og lang sigt. Se Skovforeningens input her.

Natur- og Landbrugskommissionen gav inden sommerferien sin følgegruppe, hvor Skovforeningen er repræsenteret, en frivillig hjemmeopgave.

Medlemmerne i følgegruppen blev opfordret til at komme med gode velargumenterede ideer til beskrivelsen af mulige udviklingsveje for dansk landbrug, natur og miljø på mellemlang og lang sigt, som kommissionen kan anvende som inspiration i deres videre arbejde med at beskrive vision og målsætninger for dansk landbrug, natur og miljø.

Skovforeningen har givet følgende bud for skovbrugets vision og strategi for en langsigtet indsats for natur-, miljø- og klima:

Vision for skovbrugets bidrag til natur-, miljø- og klimaindsatsen

Skovbruget vil i fremtiden på et økonomisk rentabelt grundlag producere flere miljøvenlige træprodukter, mere fossilfri energi og styrke indholdet af biologiske mangfoldighed.

Strategi for gennemførelse af visionen

Ejernes mulighed for fortsat at videreføre venerationen for ejendommenes traditioner og værdier skal kunne rummes inden for erhvervets rammevilkår. Samfundets yderligere efterspørgsel efter biodiversitet sikres gennemført via eksempelvis frivillige markedsbaserede betalingsordninger for naturydelser.

Download

Se vores argumenter for visionen og strategien i den samlede skrivelse til Natur- og landbrugskommissionen: