Bæver udgør et stigende problem for jyske skovejere

En ny forvaltningsplan for bæveren skal give private skovejere muligheder for at minimere de afgrødeskader bæveren forvolder. Arbejdet haster da bæveren har spredt til private arealer.

TV2 kunne i lørdags vise hvordan bæveren nu har bredt sig og påvirker private arealer i en sådan grad, at det haster med at få lavet den nye forvaltningsplan for bæveren færdig. Et arbejde der blev sat i gang tilbage i 2015.

Siden bæveren blev genudsat på statslige arealer i Klosterheden i 1999 har den nu spredt sig langt ud over udsætningsområdet. Nye overvågningstal anslår at der nu er omkring 200 bævere. Dette tal er muligvis endnu højere.

Dansk Skovforenings repræsentant i arbejdsgruppen for bæveren, Peter A. Busck, udtaler til Jyllandsposten:

Vi er ved at undersøge hvor store skader bæveren har forvoldt. Men vi har endnu ikke overblik over omfanget af beskadigede arealer og det eksakte beløb, der drejer sig om.

Men vi kan se, at det er et stigende problem, fordi bæverne spreder sig fra det oprindelige udsætningsområde omkring Klosterheden.

Det er vigtigt at en ny forvaltningsplan indeholder muligheder for at private ejere, der oplever gener ved bæveren, får mulighed for at minimere afgrødeskaderne og regulere bæveren.