Bred støtte til Skovbrugsviden

Databasen over skovbrugslitteratur har modtaget støtte fra en række fonde. Arbejdet med oprettelse af databasen er i gang.

I alt 10 fonde og foreninger har været positive over for at yde støtte til databasen over skovbrugslitteratur med navnet Skovbrugsviden. Der er opnået tilsagn om støtte på i alt 675.000 kr.

Det forventes at det vil være muligt at medtage alle årgange af Skoven, omkring 70 årgange af Dansk Skovforenings Tidsskrift, alle beretninger fra Det Forstlige Forsøgsvæsen, udvalgte rapporter fra Skovteknisk Institut og Skov & Landskab, samt omkring 70 årgange af Hedeselskabets Tidsskrift. De nyeste årgange af nogle af tidsskrifterne vil ikke være tilgængelige. Desuden medtages omkring 10 klassiske hånd- og lærebøger udgivet fra 1900 og fremad.

Al denne litteratur skannes og lægges ind i en database som kan tilgås via nettet. Informationen ligger som pdf-filer, opdelt på tidsskrift og årgang. Der kan laves fuldtekstsøgning i søgeord, titel, forfatter osv. Databasen vil være gratis og tilgængelig for alle. Det forventes at databasen vil kunne åbne i løbet af 2018.

Databasen har til huse i Dansk Skovforening. Støtten har gjort det muligt at sikre driften af databasen inklusive honorering af ophavsrettigheder i 10 år.

Der er opnået støtte fra følgende fonde og foreninger: Hedeselskabet, Carlsen-Langes Legatstiftelse, Vemmetofte Kloster, Fynske Skoves Fordelingsforening, Skovdyrkerne, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Løvenholm Fonden, Det Classenske Fideicommis og Vallø Stift. Desuden indgår en formue som stammer fra Dansk Skovbrugs Tidsskrift der lukkede i 2010.