Deltagere til regnskabsoversigten efterlyses!

Vi efterlyser flere deltagere til regnskabsoversigten for 2008, for at gøre vores økonomiværktøj endnu bedre!

Vi efterlyser flere deltagere til regnskabsoversigten!

Med skovforeningens regnskabsoversigter kan alle skovejere sammenligne økonomi med hinanden. Vi vil meget gerne gøre værktøjet endnu bedre og efterlyser derfor flere deltagere.

Hvorfor har vi brug for regnskabsoversigten?

Regnskabsoversigten tjener som dokumentation for privatskovbrugets erhvervsvilkår over for myndigheder, andre interessegrupper samt erhvervsliv og befolkning i bred forstand. Uden dette værktøj vil mange af de argumenter Dansk Skovforening fremfører i debatten om centrale skovpolitiske spørgsmål, miste deres udsagnskraft. Regnskabsoversigterne er således helt afgørende for foreningens erhvervspolitiske virke.

Hvad kan regnskabsoversigten gøre for dig?

Hvert år udarbejder vi i Dansk Skovforening en regnskabsoversigt for de private skove. Alle deltagere modtager et eksemplar af regnskabsoversigten og en specialudgave af oversigten. I specialudgaven kan regnskabstal fra hver enkelt deltagende skov ses, dog er alle skove anonymiseret ved et brugernummer. Skovforeningen kan hjælpe med kontakten mellem ejendomme der ønsker at udveksle brugernumre.

Regnskabsoversigten er derfor et godt værktøj til at vurdere og sammenligne skovdriftens økonomiske resultater – både for skovejer og skovadministration. Regnskabsoversigten præsenteres skovens regnskabstal i kroner pr. hektar(kr./ha.), hvilket gør det let at sammenligne skovens resultat med resultater fra andre ejendomme.

Hvor lang tid tager det?

Med skovens årsregnskab, hugststatistik og en arealopgørelse ved hånden kan indberetningen klares på godt 30 minutter, dog må der påregnes lidt ekstra tid ved den første indberetning.

Hvordan kommer du med?

Kontakt os via mail eller telefonisk, hvis du ønsker at deltage i regnskabsoversigten.