Undersøgelse af asketoptørrens omfang

Skov & Landskab er gået igang med at kortlægge konsekvenserne af asketoptørre for skovbruget og de har brug for de private skovejeres hjælp til at vurdere skadesomfanget.

Skovforeningen benytter lederartiklen i det seneste nummer af tidsskriftet Skoven (6-7/09), til at gøre opmærksom på den hastigt fremmarcherende askesyge. Danmarks cirka 15.000 ha askeskov er under angreb af asketoptørre og konsekvenserne af sygdommen begynder nu for alvor at vise sig.

Der er behov for handling og et af de første nødvendige tiltag er, at få undersøgt udbredelsen og omfanget af sygdommen.

Skov & Landskab er gået i gang med at kortlægge konsekvenserne af asketoptørre for skovbruget og har nu brug for de private skovejeres hjælp til at vurdere skadesomfanget. Iben M. Thomsen fra Skov & Landskab har allerede igangsat en undersøgelse af skadesomfanget på Skov & Naturstyrelsen skovarealer og ønsker nu at udvide undersøgelsen til også at omfatte det private skovareal.

Der er derfor designet et spørgeskema som er målrettet de private skovejere. Spørgeskemaet kan downloades her fra siden eller blive sendt til dig hvis du kontakter Skovforeningen.

Skovforeningen henstiller alle vores medlemmer til at udfylde og sende spørgeskemaet ind til Skov & Landskab.

Spørgeskemaet til de private skovejere kan downloades her!

Skovforeningens leder i Skoven 6-7/09 kan læses her!