Digital eller ej: Skovstatistik bør ligge hos universiteter

For at sikre både armslængde og ekspertise bør skovstatistikken fortsat udarbejdes af forskere og ikke af myndigheder. Og så bør indfasning af et digitalt system vente, til det er helt klart. Det skriver Dansk Skovforening sammen med andre organisationer i branchen i et brev til miljøminister Magnus Heunicke i kølvandet på Miljøstyrelsens beslutning om at hjemtage statistikken.

Foto: Colourbox

Den årlige opgørelse over de danske skove – skovstatistikken – bør fortsat varetages af uafhængige forskere.

Det skriver Dansk Skovforening, Skovdyrkerne, HedeDanmark, Træ- og Møbelindustrien samt Danske Maskinstationer og Entreprenører i et brev til Miljøminister Magnus Heunicke.

Her understreger skovbranchen, at den danske forvaltning er bedst tjent med at lade universiteterne indsamle viden og skrive de forskningsbaserede opgørelser, som myndighederne forvalter og udvikler politik på baggrund af.

”Det sikrer et sundt armslængdeprincip, og derfor mener vi, at opgaven med at føre statistik over de danske skove fortsat bør ligge hos IGN på Københavns Universitet, som også besidder den nødvendige ekspertise,” siger direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen.

”Eksempelvis ville det næppe have øget troværdigheden om den reducerede udledning fra lavbundsjordene i starten af 2024, hvis klima- og energiministeriet selv havde lavet opgørelsen,” pointerer han.

Behov for stærkt forskningsmiljø

I februar meldte Miljøstyrelsen offentligt ud, at den fremover selv vil stå for at overvåge de danske skove og udgive skovstatistikken, som Københavns Universitet har udgivet siden 2002.

Styrelsen begrunder sin beslutning med, at skovene fremover skal overvåges ved brug af satellitdata og mønstergenkendelse.

”Hjemtagningen af den generelle skovovervågning og -statistik til Miljøstyrelsen skyldes nye og skærpede krav i de internationale rapporterings­forpligtigelser, der nødvendiggør en øget digitalisering af skovstatistikken,” skriver den i en uddybende pressemeddelelse.

Dansk Skovforening og branchefællerne støtter idéen om at udvikle digitale metoder til at overvåge skovene, men ser ikke digitalisering som en hindring for, at universitetet fortsat kan varetage opgaven, såfremt de opfylder gældende krav fra EU og skaber sammenhæng til Miljøstyrelsens øvrige digitalisering. Og med regeringens målsætning om yderligere 250.000 ha skov i Danmark er der behov for at fastholde universiteternes skovfaglighed.

”Hvis en sådan udvidelse af skovarealet skal skabe størst mulig samfundsmæssig værdi, er det afgørende, at vi også fastholder et stærkt forskningsfagligt miljø, som kan bidrage med ny viden og innovative løsninger. At hjemtage opgaver, som tidligere lå hos IGN på Københavns Universitet, vil ikke understøtte dette,” siger Anders Frandsen.

Derfor bør udviklingen af en digital skovovervågning ligge hos de forskningsinstitutioner, der i forvejen har ekspertisen på området, skriver vi i brevet til miljøministeren.

Risiko for databrud

Miljøstyrelsen ønsker at overtage overvågningen af de danske skove allerede fra i år – selvom den endnu ikke har udviklet et digitalt system, der kan erstatte den måling, der indtil nu er blevet gennemført gennem feltmålinger af Københavns Universitet.

En anden væsentlig pointe, der fremgår af brevet, er, at heller ikke andre lande i verden har implementeret en digital løsning i den form, som Miljøstyrelsen påtænker.

”I værste fald risikerer vi, at det nye system ikke kan håndtere opgaven, hvilket betyder, at Danmark på klimaområdet ikke kan overholde sine internationale afrapporteringsforpligtelser. Men selv hvis systemet fungerer, så risikerer vi brud på dataserierne – og dermed at sammenligningsgrundlaget bliver vanskeligere,” siger Anders Frandsen

Derfor mener Dansk Skovforening, at en ny digitalt baseret skovstatistik i det mindste bør være fuldt færdigudviklet og testet i drift, inden den eksisterende prøvefladebaserede skovstatistik afvikles.

”Og allerhelst bør begge systemer driftes af forskningsinstitutioner, der kender begge metoder,” understreger Anders Frandsen.

Miljøstyrelsen forventer at have det første digitale arealkort for skov klar til sommer 2024.