Biomasse-kritik fjerner fokus fra manglende sol- og vindenergi

Rådet for Grøn Omstilling mener, at brugen af biomasse og CO2-fangst bør skaleres kraftigt ned i forsyningssektoren. Men biomasse udfylder pladsen, hvor sol og vind viger, og i kombination med CO2-fangt bliver ressourcen afgørende, hvis Danmark skal indfri klimamål i 2050.

Foto: Colourbox

Debatindlægget er oprindeligt bragt i Altinget den 10. april 2024

Direktøren for Rådet for Grøn Omstilling, Bjarke Møller, skriver i et debatindlæg i Altinget 19. marts, at “den helt overdrevne statsstøtte til biomasseafbrænding, såvel som CO2-fangst bør skaleres kraftigt ned”. 

Af hensyn til den almene folkeoplysning skal det for god ordens skyld nævnes, at biomasse ikke får statsstøtte, men det er korrekt, at den er fritaget for de afgifter, der pålægges fossile energikilder som olie, gas og kul.

Dette skyldes, at biomasse er en fornybar og bæredygtig energikilde, som har erstattet brugen af fossile brændsler i det danske energisystem.

Biomasse udgør knap to tredjedele af den vedvarende energi i Danmark og er afgørende for, at vi når vores klimamål.

Det gælder målet om 70 procent reduktion af CO2 i 2030 og i særdeleshed 110 procent reduktion i 2050, hvor det er en forudsætning, at vi har biomasse kombineret med CO2-fangst og lagring. 

Direktør bør prioritere sin energi

Det er ikke første gang, at Bjarke Møller går til angreb på biomassen, og det bliver næppe heller den sidste.

Det ændrer dog ikke ved, at kræfterne ville være brugt så meget bedre andetsteds.

Dansk produceret træflis er et restprodukt fra produktionen af kvalitetstræ til blandt andet møbler og byggeri.

Dette restprodukt udgør en væsentlig del af økonomien i den løbende skovdrift.

Hvis indtægten fra biomassen forsvinder, vil det øvrige træ blive tilsvarende dyrere, hvilket alt andet lige medfører, at træprodukter erstattes af billigere produkter, som ikke er lavet af fornybare materialer og oftest har et større CO2-aftryk.

Alle aktører inden for brug af biomasse er sådan set enige i, at biomasse i fremtiden vil udgøre en mindre del af energiforbruget i takt med udbygningen af sol- og vindenergi. På sigt vil biomassen formentlig også finde andre anvendelsesmuligheder.

Vindenergi kræver tid

Udfordringen er imidlertid ikke, at Danmark bruger ansvarligt produceret biomasse, men derimod at udbygningen af sol- og vind går langsomt.

I henhold til Green Power Denmarks klimabarometer blev der sidste år tilsluttet én kommerciel vindmølle på land. Èn.

Så længe udbygningen af vindenergi foregår i det tempo, er det eneste reelle alternativ til biomasse at bruge fossile brændsler som olie, kul og gas.

Det har ikke en tøddel med afgiftsfritagelse af biomasse at gøre.

Det burde være en mere relevant opgave for Rådet for Grøn Omstilling at sætte fokus på den manglede udbygning af navnlig vindenergi frem for at bekæmpe ansvarligt produceret biomasse. Navnlig, når Rådet for Grøn omstilling ikke kan pege på et reelt alternativ, som ikke er fossilt.