Få penge til at fjerne affald i skoven

I denne uge afholder Danmarks Naturfredningsforening deres årlige affaldsindsamling, hvor de går på jagt efter affald i naturen hele landet rundt – og hvilken bedre anledning til at gøre opmærksom på brand-, tyveri- og hærværksordningen, hvor skovejere kan få dækket udgifter til at fjerne aflæsset affald fra skovene.

Foto: Colourbox

Her i uge 15 afholder Danmarks Naturfredningsforening deres store årlige affaldsindsamling – en uge, hvor foreningen sammen med frivillige går ud i naturen rundtom i hele landet og indsamler affald, der er blevet efterladt. 

Og det med efterladt affald er også noget, flere skovejere kan nikke genkendende til. Det viste en rundspørge blandt Dansk Skovforenings medlemmer i efteråret 2022. Og det er ikke ”bare” et efterladt stykke skrald hist og her – det gælder også deciderede aflæsninger af store mængder affald eller byggeaffald, som burde være kørt på genbrugspladsen, men i stedet bliver læsset af i skoven. 

Her er der dog hjælp at hente fra den såkaldte brand-, tyveri- og hærværksordning, som kompenserer skovejere for udgifter i forbindelse med bl.a. fjernelse af aflæsset affald i skoven.  

Siden naturfredningsloven i 1969 gav offentligheden adgang til de private skove, har Dansk Skovforening haft en aftale med myndighederne om, at det offentlige betaler for brand-, tyveri- og hærværksskader i de private skove, der opstår som følge af, at offentligheden har adgang til skoven. I 2015 blev aftalen erstattet af en bekendtgørelse, hvor mulighederne for at få godtgørelse for affaldsaflæsninger i skoven blev forbedret. 

Ordningen dækker udgifter til at få fjernet affald, som er blevet læsset af i skoven, på betingelse af, at affaldet ikke er læsset af lige op til offentlig vej. Og selvom den på andre punkter ikke dækker skader, som er opstået ved brug af et motorkøretøj, gælder det ikke ved aflæsningen af affald – her vil det ikke afskære ejeren fra dækning. Det betyder fx, at hvis en person kører ind i skoven i varebil og læsser byggeaffald af, kan ejeren få godtgørelse for sit tab, også selvom det er ulovligt at køre i skoven. 

Hvis skaden er på kr. 1000 eller derunder, er der som udgangspunkt ingen dækning. Imidlertid kan skovejeren pulje flere omkostninger under 1000 kr., hvis de er kommet inden for et år, og dermed samlet set nå op over beløbsgrænsen. Hver enkelt affaldsaflæsning skal anmeldes efter reglerne, mens beløbet først udbetales, når ansøger beder om det. 

Læs mere om ordningen (kun for medlemmer – kræver login)