En af Danmarks største jordejere sætter fokus på mere skov og natur

Folkekirken er landets tredjestørste jordejer og har netop lanceret et nyt kort, som samler data om alle deres jorder for at tydeliggøre potentialet for deres anvendelse – og vi var inviteret for at fortælle om muligheden for skovrejsning.

Tidligere på ugen offentliggjorde Folkekirkens Grønne Omstilling – et projekt under den danske Folkekirke – et nyt, interaktivt kort, der for første gang samler data om Folkekirkens jorder ét sted.  

Og det er vigtigt, for når vi lægger alle de enkelte kirkers jordbesiddelser sammen, er Folkekirken med 11.00 ha landets tredjestørste jordejer. Dermed er der et stort potentiale for, at arealernes anvendelse kan bidrage til klima- og naturkampen ved fx at plante skov, dyrke økologisk landbrug, opsætte solceller eller gennemføre naturgenopretning.  

Hidtil har det imidlertid ikke været så ligetil at koordinere en indsats på Folkekirkens jorder. Jordforvaltningen er nemlig delt ud på mange små lodsejere, så det er de enkelte menighedsråd, der forvalter den lokale kirkes ejendomme og jorder.  

Men det skulle være lettere nu, for med forskellige GIS-lag viser kortet lokale muligheder og begrænsninger for forskellige anvendelser. Ambitionen er, at overblikket i det nye kortværktøj skal hjælpe til at reducere CO2 og fremme biodiversiteten på folkekirkens jordarealer i hele Danmark, lyder det fra Folkekirken i en pressemeddelelse:  

”Det interaktive kort skal hjælpe menighedsråd såvel som potentielle samarbejdspartnere med at træffe bæredygtige beslutninger for forvaltningen af jorden.” 

Kortet blev lanceret i Kirkeministeriet tirsdag den 5. september, og her var Dansk Skovforening inviteret til at fortælle om mulighederne ved skovrejsning ved et oplæg af foreningens erhvervspolitiske chef, Tanja Blindbæk Olsen. 

”Regeringen har en ambition om at rejse 250.000 ha ny skov i Danmark, og med Folkekirkens samtidige ambition om en grøn omstilling af deres landbrugsjord er det oplagt at se på muligheden for at rejse skov på folkekirkens landbrugsjord,” siger hun og fortsætter:  

”Danmark er oprindeligt et skovland, men det er ikke alle steder, det er muligt at rejse skov, fx på grund af arealreservationer eller fredninger. Derfor er det interaktive kort et fantastisk nyt værktøj for menighedsrådene, når de skal afsøge, hvilke potentialer der er for at bruge netop deres jord i den grønne omstilling.” 

Forventningen er, at kortet løbende udbygges, så det i fremtiden også indeholder data om fx spredningskorridorer for biodiversitet visualiseret i kortværktøjet. På den måde er kortet med til at gøre det mere konkret, hvor man kan sætte ind. 

I dag bortforpagtes størstedelen af Folkekirkens 11.000 ha – ca. 8500 ha – landbrugsjord og drives konventionelt. Størstedelen af de resterende 2500 ha er skov.