Alliancen vedvarende energi: Sæt mere og hurtigere udbygning af grøn energi på land øverst på to do-listen for efteråret, Lars Aagaard

Dansk Skovforening er med i alliancen for vedvarende energi på land. Sammen med vores alliancepartnere har vi skrevet denne kronik, hvor vi i fællesskab opfordrer til at forøge mulighederne for produktion af grøn strøm på land.

Dansk Skovforening er med i ny energialliance, der skal accelerere udbygningen af den grønne energi på landjorden i Danmark. Foto: Colourbox

Indlægget er oprindeligt bragt i Børsen 12. september 2023.

I 2023 bliver der taget flere vindmøller ned, end der stilles op. Indsatsen for mere vedvarende energi på land skal derfor op i tempo

Denne sommer har vi set et glimt af de klimamæssige ekstremer og rekorder, som viser en klode under pres, og som vi kun kan forvente at se mere af i fremtiden. Mange danskere har haft naturbrande tæt på, og vi har set oversvømmelser flere steder i Europa med store ødelæggelser. Der er behov for at speede den grønne omstilling op – også i dansk politik.

Det hurtigste vi kan gøre for at skabe store mængder grøn og billig strøm er vedvarende energi på land. Og undersøgelser viser, at langt størstedelen af danskerne bakker op om solceller og vindmøller på tværs af Danmark. Det skal kunne betale sig at sætte vedvarende energi op, flere arealer skal i spil.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard ser derfor ind i et vigtigt efterår. Ambitioner skal blive til konkret grøn handling, og vi må gøre op med gamle dogmer og bureaukrati og få fart på den grønne omstilling. Vi opfordrer til at sætte mere og hurtigere udbygning af grøn energi på land øverst på ministerens to do-liste for efteråret.

For vi er bagud. Regeringen og en bred kreds af partier har for over et år siden besluttet, at vedvarende energi på land skal firdobles i 2030. Men virkeligheden er en helt anden. I 2023 bliver der taget flere vindmøller ned, end der stilles op. Vi får mindre energi fra landvind i 2023 end i 2022 ifølge tal fra Windeurope. Den udvikling skal vendes.

En ny alliance
Hvor Danmark historisk har været helt i front med vedvarende energi, er vi ved at tabe pusten, mens vores nabolande Tyskland, Sverige og Finland ligger i spidsen. I EU har man arbejdet hårdt på et revideret direktiv for vedvarende energi, der sætter hårde frister for, hvor lang tid det skal tage at få godkendt opsætning af sol og vind. Imens strander udbygningen af grøn energi i Danmark i langsommelige godkendelsesprocesser og klagerunder. Siden krigen brød ud i Ukraine i 2022, har Nævnenes Hus stoppet udbygningen af 121 MW vindenergi på land, mens kun 94 MW er blevet godkendt, viser en opgørelse fra Green Power Denmark.

Vi har derfor etableret Alliancen vedvarende energi – sammen om grøn strøm på land, bestående af Dansk Erhverv, Vestas, Green Power Denmark, Eurowind Energy, Landbrug & Fødevarer, Norlys, European Energy, NRGi, Andel, Be Green, Dansk Skovforening og Rådet for Grøn Omstilling. Alliancen vil give indspil fra branchen selv på, hvordan vi hurtigere kan bygge mere vind og sol i det danske landskab.

Vi foreslår en grøn behandlingsgaranti, hvor det maksimalt skal tage 12 måneder at få en afgørelse på et projekt om opførelsen af vind eller solenergi på land. Hvis der klages over en enkelt arts levevilkår ved opførslen af vedvarende energi, skal det selvfølgelig behandles i klagesystemet. Men det er uholdbart, at hele vurderingen af miljøkonsekvenserne startes forfra. Det er spild af kræfter og tid, som vi ikke har.

Op i tempo
Reglerne om miljøvurderinger er i dag så komplicerede, at forskellige forvaltninger ikke engang er enige om fortolkningen. Det forsinker processerne endnu mere. Der er derfor behov for tydeligere vejledning fra Magnus Heunickes Miljøministerium baseret på best practice fra myndigheder, rådgivere og branchen. Det er rigtig gode takter, at der med aftalen om mere grøn strøm fra foråret 2022 er nedsat et “myndighedsrejsehold” for vedvarende energi, der skal vejlede kommunerne i, hvordan sagerne skal færdigbehandles. Men der er behov for mere.

Kommunerne venter stadig på en afklaring om de annoncerede energiparker på land. Imens risikerer vi at bremse udbygningen yderligere, idet flere venter med at igangsætte nye projekter. Lad os hurtigst muligt få en afklaring på energiparkerne, så vi kan få frigivet mere areal og planlagt for den grønne strøm, som vi skal bruge i fremtiden. Indsatsen med at få tempo i udbygningen skal gå på flere ben og handler ikke kun om godkendelser. Vi skal sikre borgerinddragelsen.

Vi skal have en hurtig og omkostningseffektiv netudbygning. Og vi skal skabe et økonomisk incitament for kommunerne, og de skovejere og landmænd, der ofte ejer jorden. Danskerne er klar. Virksomhederne står klar. Nu skal vi sammen gøre klar til at træffe de nødvendige beslutninger, så vi kan få udbygningen op i det gear, som klimaet kræver.