Finansloven i strid med statsministeren

Skovbrugets konsulentordning, produktudviklingsordning og produktionsafgiftsordningen for juletræer er fjernet i Finanslov 2009 - i strid med statsministerens vision om grøn vækst og et fossilfrit Danmark. Det vil vise sig om visionen er en tom kliché.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har fjernet skovbrugets konsulentordning, produktudviklingsordning og produktionsafgiftsordningen for juletræer og pyntegrønt i Finanslovsforliget for 2009. I alt 16 millioner kr.

Det er uden sammenhæng med statsministerens visioner om grøn vækst og et fossilfrit Danmark. Det er uden sammenhæng med samfundets stadig større krav til:

  • Mere vedvarende og CO2-neutral energi, som skovene er hovedleverandør til.
  • Mere biodiversitet, som skovene er hovedleverandør til.
  • Mere friluftsliv, som skovene er hovedleverandør til.
  • Mere stabile skove med stor produktion af kvalitetstræog miljø- og klimavenlige træprodukter.

Fjernelsen af de tre ordninger kommer til at ramme:

  • Rådgivning om skovdrift på de fleste af Danmarks 25.000 skovejendomme. Det vil forringe mulighederne for en bæredygtig skovdrift der imødekommer samfundets mange behov.
  • Forskning og udvikling i benyttelse af træ som et fornyeligt og miljøvenligt råstof.
  • Forskning og udvikling af mere miljømæssigt og økologisk bæredygtige produktionsmetoder for juletræer og pyntegrønt.

Skovrådet, Miljøministerens rådgiver i skovbrugsfaglige og skovpolitiske spørgsmål, har i enighed bedt Troels Lund Poulsen arbejde for at ordningerne bevares. Rådet kalder fjernelsen af ordningerne for meget kortsigtet og skadelig og i direkte modstrid med Nordisk Ministerråds Selfoss deklaration som ministeren selv underskrev så sent som i august 2008.

Bag Skovrådet står alle de væsentlige forskningsinstitutioner og natur- og erhvervsorganisationer på skovområdet.

Desværre har parterne bag finanslovsforliget for 2009 ikke været til at flytte. Men Skovforeningen fortsætter arbejdet for at få genoplivet de tre tabte ordninger så hurtigt som overhovedet muligt. Ellers tabes meget viden og videnformidling til skade for de danske skove og for det danske samfund.

Findes der ikke politisk vilje og økonomiske ressourcer til at bidrage til skovbrugets udvikling og innovation, ser det ud til at statsministerens visioner om grøn vækst og et fossilfrit Danmark er tomme klicheer.