Foranstaltninger mod fugleinfluenza

Ny bekendtgørelse om foranstaltninger over for fugleinfluenza.

Den 15. februar 2006 trådte en ny bekendtgørelse om overvågning for Aviær Influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt i kraft. Bekendtgørelse medfører, at stort set alle fjerkræhold – og herunder opdrættet fuglevildt – løbende skal overvåges for Aviær Influenza. Bekendtgørelsen i sin helhed kan læses her.

Overvågningen af hver flok sker primært i form af blodprøvekontrol, der udtages og indsendes af den ansvarlige eller af ejeren af flokken.

Ved omsætning af opdrættet fuglevildt skal man være opmærksom på en ny regel om, at sælger har pligt til at udlevere en informationsskrivelse/attest hvis denne handler med levende fjerkræ og opdrættet fjervildt fra besætninger med mere end 100 dyr på omsætningstidspunktet.

Informationsskrivelse skal være udfyldt og underskrevet af sælger og skal indeholde oplysninger om, at besætningen inden for de seneste 3 måneder har været undersøgt for fugleinfluenza – med et negativt resultat.

Reglen betyder, at indehavere af jagt (ejere eller jagtlejere) skal modtage og opbevare en attest ved køb af fuglevildt til udsætning.

Det anbefales, at jagtudlejere stiller krav til jagtlejere om at udlejer skal modtage en kopi af attesten.

Fødevarestyrelsen har præciseret, at det er ikke et krav, at opdræt af fasaner skal foregå under tag.