Landbrugsstyrelsen inviterer til Brexit-webinar om plantesundhedsregler ved import og eksport

Der afholdes 5 gratis webinarer i april, som kommer til at foregå via Skype.

Såfremt Storbritannien udtræder af EU uden en aftale, vil nogle af de forsendelser, som im-/eksporteres til/fra Storbritannien kræve, at der udarbejdes en plantesundhedscertifikat.

Landbrugsstyrelsen inviterer alle interesserede virksomheder, der im- og eksporterer planter og planteprodukter, herunder frugt/grønt, frø, træ og træemballage etc. til/fra Storbritannien, til webinar om BREXIT.

Du kan se invitationen, tilmelding og fremgangsmåde på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.