Møde og ekskursion i Fynske Skovkreds 30. april 2019

Dansk Skovforening inviterer til møde og ekskursion i Fynske Skovkreds tirsdag den 30. april 2019 klokken 13.00.

Mødet holdes på Holstenshuus Gods, Slotsalleen 9, 5600 Faaborg, Avlsgården.

Alle er velkomne.

Dagsorden

  1. Præsentation af ny sektoranalyse: Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien.
  2. Aktuel skovpolitik – Skov og klima.
    • Træproduktion, træbyggeri og skovrejsning.
    • Skovenes muligheder i den kommende valgkamp.
  3. Præsentation af statistikken Private Skoves Økonomi 2017.
  4. Repræsentation i råd og nævn.
  5. Valg af næstformand (Susanne Frederiksen genopstiller).
  6. Eventuelt

Efter skovkredsmødet vil Ditlev Berner stå for en kort ekskursion på Holstenshus, hvor vi med fokus på pyntegrønt vil debattere, hvor den fremtidige indtjeningen i skovbruget kunne ligge.

The, kaffe og kage sponsoreres af Fordelingsforeningen, hvorfor tilbagemelding om deltagelse i mødet ønskes. Tilmelding til ia@skovforeningen.dk senest 24. april 2019.