Lokal indflydelse forudsætter lokalt arbejde

Kommunerne skal udarbejde et Grønt Danmarkskort over eksisterende og potentielle naturområder. Der er nedsat 20 lokale naturråd som skal give anbefalinger til kommunerne, og Skovforeningen har repræsentanter i rådene. Læs lederen i Skoven 12/17.

Nye Naturråd skal bidrage til Grønt Danmarkskort

Inden den 15. januar 2018 vil der henover landet være nedsat 20 nye lokale naturråd, som har fået tildelt en bunden opgave: De skal hjælpe kommunerne med at udarbejde et nyt Grønt Danmarkskort over eksisterende og potentielle naturområder. Rådene skal komme med deres anbefalinger til kommunerne inden den 15. juli.

Grønt Danmarkskort vil være et plantema i kommuneplanen, og det skal tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj.

Det betyder, at kommunen i den øvrige planlægning skal forholde sig til Grønt Danmarkskort. Det kan fx ske ved at afholde sig fra byudvidelser, vejanlæg eller anden infrastruktur, der forhindrer, at målsætningerne om bedre og mere sammenhængende natur kan realiseres.

20 lokale naturråd skal det næste halve år hjælpe kommunerne med at udarbejde et Grønt Danmarkskort over eksisterende og potentielle naturområder.

 

Konsekvenser for skovejeren?

I udgangspunktet har udpegning til Grønt Danmarkskort ingen betydning for driften af arealerne. Men kortet kan måske have betydning for ønsker om at anvende arealerne anderledes i fremtiden?

Det er således ikke bare vigtigt at planlægge for en mere målrettet naturindsats. Det er samtidig vigtigt at få en grundig afklaring af hvilke erhvervs- og ejerinteresser, der knytter sig til arealerne. Det er her Skovforeningens lokale repræsentanter i naturrådene kommer på arbejde.

Naturrådenes arbejde med Grønt Danmarkskort er af rådgivende karakter. Kommunerne er ikke forpligtet til at bruge naturrådets oplæg.

Indeholder oplægget fra naturrådene vigtig natur og forbindelseslinjer, samtidig med at der er værnet om erhvervsinteresser, så er det Skovforeningens vurdering, at de færreste kommuner vil ændre betydeligt på de forslag der kommer fra naturrådene.

Dansk Skovforening bakker op om naturrådene

Grundlæggende støtter vi idéen om en planlægning som grundlag for en prioriteret naturindsats. Vi vil via aktive medlemsrepræsentanter være med i de fleste af rådene.

Takket være de frivillige medlemsrepræsentanter er skovbrugets stemme med ved bordet i de kommende måneders rådsarbejde. Hjælp den kollega som repræsenterer Dansk Skovforening med dine forslag og synspunkter. Dermed vil naturindsatsen i dit lokalområde ske på baggrund af faglighed og afvejninger, der inkluderer skovbrugets interesser.