Masser af træ til Anders Fogh

Regeringen vil nu satse kraftigt på vedvarende energi. Det må varsle nye tider for udnyttelsen af skovenes træ. Læs lederen fra Skoven oktober 2006.

”Regeringen vil sætte ambitiøse mål om at sikre Danmark en fremtidig selvforsyning med miljørigtig energi.

Det er et meget langsigtet mål. Men forsyning med energi kræver langsigtet planlægning og langsigtede investeringer.

Derfor er det allerede nu, at vi skal træffe de nødvendige beslutninger. Regeringen vil senere i år præsentere en langsigtet energiplan.

· Vi vil satse på en stærkt øget anvendelse af vedvarende energi.

· Vi vil sætte ambitiøse mål om mere effektiv udnyttelse af energi.

· Vi vil markant øge indsatsen med forskning, udvikling og forsøg på energiområdet for at udvikle såvel eksisterende som nye vedvarende energikilder.

· Vi vil satse stærkt på udvikling af biobrændstof til biler.”
Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Åbningstale til Folketinget, 4. oktober 2006

Vi forstår det sådan at regeringen vil øge satsningen også på skovenes vedvarende energi, nemlig træflisen. Og tak for det, det er en rigtig god ide.

Træflis kan i fremtiden udgøre en langt større andel af Danmarks vedvarende og miljøvenlige energi. Det kan mindske udslippet af CO2 med mange hundrede tusinde tons om året.

Udover salget af brænde til husholdningerne leverer skovene i øjeblikket omkring 500.000 m3 energitræ til varmeværkerne og kraftvarmeværkerne om året. Uden at slække på skovenes naturværdier eller tilbud til friluftslivet, kan denne produktion af energitræ mere end fordobles.

Der er rigeligt med træ til formålet. Forøgelsen af leverancerne af energitræ kan også ske uden at det går ud over skovenes leverancer af råvarer til de danske træindustrier.

Mikkel Holmstrup. Dansk Skovforening.

Det tør vi love på baggrund af:

  • beregninger fra Skov & Landskab om flisressourcen
  • lukningen af mange løvtræsavværker
  • det vigende salg af brænde til selvskovere
  • at skovarealet og den stående vedmasse har vist sig endnu større end hidtil antaget
  • tilplantningerne efter stormene i 1999 og 2005 kombineret med igangværende skovrejsning som producerer tonsvis af energitræ de næste årtier
  • udsigten til at masser af naturnært dyrkede løvskove skal tyndes i de kommende år.

Vi er glade for Regeringens satsning på vedvarende energi.

Nu ser vi frem til en plan med klare mål for udskiftningen af kul med grønt brændsel fra skovene. Ikke mindst skal der på kraftværkerne investeres i moderne kedler der kan brænde træflis i stedet for kul.

Endelig skal Regeringen naturligvis snarest ophæve det miljøfjendske stop for øget anvendelse af træflis i varmeværker og kraftvarmeværker, som de facto blev indført med projektbekendtgørelsen af 13. december 2005.