Medarbejder i Dansk Skovforening modtager Løvenholmprisen

Politisk konsulent Frederik Falk-Sørensen vinder Løvenholmprisen for sin bacheloropgave på SLing-uddannelsen om et højaktuelt emne i skovbruget: Hvad sker der i skoven, når dræning stopper, og vandet vender tilbage?

Løvenholmprisen blev overrakt til Frederik Falk-Sørensen (th.) af skovfoged Daniel Hintz fra Løvenholm Gods (tv.)

Hvert år uddeler Løvenholm Fonden en 1. og 2. pris til skovbrugsstuderende, der har skrevet særligt gode specialer eller bacheloropgaver på hhv. uddannelsen i skovbrugsvidenskab eller til skov- og landskabsingeniør på Københavns Universitet.

Prisens formål er at motivere de skovbrugsstuderende til at udarbejde opgaver med relevans for det danske skovbrug – særligt opgaver, som giver driftsøkonomiske, skovdyrkningsmæssige eller innovative bud på samfundsmæssige udfordringer i relation til skovbruget, lyder det i grundlaget for prisen.

Og i år går 1. prisen til politisk konsulent i Dansk Skovforening Frederik Falk-Sørensen. Han vinder prisen for sit afsluttende projekt på SLing-uddannelsen fra i sommer, som handler om, hvilke konsekvenser det har, når vi stopper dræning, og vandet vender tilbage til skoven.

Ifølge Skovskolen lyder begrundelsen for at tildele Frederik Falk-Sørensen prisen bl.a., at han udviser sublim teoretisk og praktisk forståelse for emnet og demonstrerer skovøkonomiske beregninger af høj kvalitet. Hans GIS-analyser er ligeledes på et højt fagligt niveau, og han viser stor forståelse for det skovdrifts- og skovøkonomiske fagområde, lyder det.

Og i Dansk Skovforening er der også stor stolthed over Frederik Falk-Sørensens Præstation:

”Det er et yderst aktuelt emne, Frederik har belyst i sit bachelorprojekt, og det er meget fortjent, at han modtager prisen. Vi er derfor ekstra stolte og glade for, at vi netop har indgået en aftale med Frederik, så vi kan få endnu mere glæde af hans høje og brede faglighed i Dansk Skovforenings arbejde,” siger Tanja Blindbæk Olsen, erhvervspolitisk chef i Dansk Skovforening.

Aftalen betyder, at Frederik Falk-Sørensen nu har skiftet sin tidligere rolle som studentermedarbejder i Dansk Skovforening ud med en titel som politisk konsulent.

Deler førstepladsen

Det var dog en særlig situation, da priserne skulle uddeles på Skovskolen Djursland ved praktikværtsaftenen tidligere på ugen: I stedet for en 1. pris og en 2. pris valgte Løvenholmfonden at dele 1. prisen mellem to opgaver, fordi de lå så tæt i vurderingen.

Den anden 1. pris-modtager er skov- og landskabsingeniør Gro Pay for bacheloropgaven ”Forædling i dansk stilkeg af hollandsk oprindelse – et studie i scoringsmetode til præcisering af avlsudvalg i frøplantage”. Begrundelsen for at tildele Gro Pay prisen lyder ifølge Skovskolen, at hun er lykkedes med at formidle et meget komplekst emne og har gjort et stort benarbejde med scoring af 5 ha frøplantage i forbindelse med, at hun har udviklet et nyt, differentieret scoringssystem til opgørelse af avlsværdier.
De to prismodtagere får 25.000 kroner til deling. Du kan læse begge prisvindende opgaver på skovbrugsviden.dk, som drives af Dansk Skovforening med støtte fra flere brancheaktører og samler skovbrugsfaglig viden.

Udover at uddele Løvenholmprisen hvert år driver Løvenholm Fonden Løvenholm Gods på 3464 ha. Skovskolen Djursland ligger midt i Løvenholmskovene.