Miljøministeren i Skovforeningens debat på Folkemødet

Skovforeningen inviterer til debat om Danmarks kommende nationale skovprogram på Folkemødet den 13. juni. Miljøminister Kirsten Brosbøl og 4 organisationsdirektører deltager.

Fredag den 13. juni kl. 12.00 på Folkemødet i Allinge inviterer Dansk Skovforening til debat om Danmarks kommende nationale skovprogram. I panelet står:

  • Miljøminister Kirsten Brosbøl, Socialdemokratiet
  • Direktør Jan Eriksen, Friluftsrådet
  • Direktør Michael Leth Jess, Danmarks Naturfredningsforening
  • Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme
  • Direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening

Debatten gælder spørgsmålet:

Skal Danmark omsider føre skovpolitik?

I 12 år er Danmarks skovpolitik blevet afviklet og ignoreret af skiftende regeringer. Imens vil Danmark have mere ud af skovene. Nu skriver regeringen på et Nationalt Skovprogram 2014. Bliver det også kun til ære for arkiverne og uden virkning i skovene?

Skovene kan levere hvad Danmark skriger på: Fossilfri, vedvarende, forsyningssikre og lokale råstoffer til energi og produkter. Biodiversitet og smuk natur. Friluftsliv og folkesundhed. Grundvandsbeskyttelse og vandreservoir. Og først og fremmest arbejdspladser der giver grøn omstilling.

Men det kræver langsigtede investeringer at udvikle skovenes værdier, og synlige resultater viser sig først efter næste valg. Det frister ikke mange politikere.

Til paneldebatten stiller vi samme spørgsmål til skovenes minister og de fire direktør for organisationer med interesse i skovene: Hvilken reel forskel skal det kommende skovprogram gøre i Folketinget og i skovene efter det er trykt om et halvt år?

Vi håber på masser af tilhørere og journalister. Der bliver rig lejlighed til at deltage i debatten og stille spørgsmål, både til Miljøministeren og de 4 direktører.