Mulighed for lukning af skoven på grund af brandfare

Med den meget tørre sommer og fortsat ingen udsigt til regn stiger risikoen for naturbrande. Kommunen kan beslutte at lukke adgangen til skove eller naturområder midlertidigt, hvis risikoen for brand er stor.

Naturen er knastør på grund af det meget usædvanligt tørre sommervejr og risikoen for naturbrande er meget stor.

Beredskabsstyrelsen kaldes dagligt ud til over 30 naturbrande. 

Med begrænset udsigt til regn de kommende 14 dage, er der fortsat øget risiko for brandfare.

Kommunen kan lukke adgangen midlertidigt

Nogle områder er mere følsomme end andre. Vurderer kommunen sammen med beredskabsstyrelsen at der er en særlig risiko, kan områder helt lukkes for færdsel indtil brandfaren er overstået.

Kommunen kan efter naturbeskyttelseslovens § 27 stk.1 i særlige tilfælde lukke helt eller delvist for adgangen.

Har du et område der er særligt udsat, skal du derfor henvende dig til kommunen.

Eksempelvis gav Næstved Kommune i sidste uge tilladelse til at lukke Holmegaards Mose for offentligheden til brandfaren er drevet over.

Mange ignorerer forbud mod tobaksrygning

Der er udstedt forbud mod brug af åben ild i naturen i alle landets kommuner.

Men det er langt fra alle der ved, at tobaksrygning ikke er tilladt i tiden 1. marts til 31. oktober på lyngklædte arealer, bevoksede klitarealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer og i nærheden af disse bevoksningstyper.

Tobaksrygning kan ved skiltning helt forbydes i skoven og i særligt udsatte områder.