Nu har EU – endelig – en handlingsplan for skov

EU-Kommissionen har afleveret en handlingsplan for EU’s skove og skovbrug. Skovforeningen er glad for at EU endelig tager stilling skovenes rolle i EU-politikken.

EU-Kommissionen har netop afleveret en handlingsplan for EU’s skovbrug til Ministerrådet og Parlamentet.

Planen vil styrke skovbrugets placering i EU’s arbejde, og den anerkender skovejernes vigtige rolle i en bæredygtig skovdrift.

Dansk Skovforening har fulgt udarbejdelsen af planen og er på flere områder blevet inddraget i beslutningerne om indholdet.

Skovforeningen er tilfreds

Vi er glade for at planen forstærker koordineringen mellem EU’s institutioner og komiteer som behandler vigtige emner for skovbruget, fx miljø, forskning, træindustri og energi. Hidtil har EU manglet en skovpolitik og derfor en koordinering af den måde EU påvirkede skovene på. Det har skabt mange problemer for erhvervet, men vi håber det bliver bedre nu.

Handlingsplanen indeholder 18 nøgleaktiviteter. 3 af dem er særligt vigtige for os:

  • Markedsperspektivet, det vil sige forbedring af skovbrugets konkurrenceevne og værdiansættelse af skovenes bløde produkter og tjenesteydelser.
  • Mere og bedre udnyttelse af biomasse til energi.
  • Fremme af forskning og udvikling.

To savn

Vi savner to elementer: Dels en mere tydelig understregning af at erhvervets økonomiske bæredygtighed er en forudsætning for en samlet bæredygtig udvikling. Dels initiativer til at fremme træforbruget. Men alt i alt er vi glade for Kommissionens udspil. Planen inviterer til samarbejde, og det siger vi ja tak til.

Nu skal politikerne realisere planen

Nu er det vigtigt at handlingsplanen bliver gennemført. Den skal gælde fra 2007 til 2011, og det er politikernes ansvar at finde de nødvendige ressourcer til at gennemføre planen.