Ny forligstekst om udsætning af fuglevildt i Vildtforvaltningsrådet

Efter et langstrakt forhandlingsforløb på mere end et år er Vildtforvaltningsrådet, som rådgivende udvalg, på det seneste møde d. 6. juni 2023 nået til enighed om en indstilling til Miljøministeren for den fremtidige udsætning af fuglevildt i Danmark. Indstillingen lægger op til en 10-årig aftaleperiode for udsætning af fasaner og agerhøns, men også en udfasning af gråænder over de kommende fem år.

Foto: Colourbox

”Det er ingen hemmelighed, at både Dansk Skovforening, og jeg selv som jæger, ser på aftalen med blandede følelser. Jeg er glad for, at vi har fået en langsigtet aftale for  fasaner og agerhøns. Det sikrer at danske Jagtvæsner og kyllinge-producenter kan og vil investere, med en tilfredsstillende tidshorisont og med kendte rammevilkår for at fremme produktionen af danske fasaner og agerhøns, som der også lægges vægt på i forliget. Omvendt er jeg rigtig ked af, at vi mister muligheden for at udsætte gråænder. Dog med en udfasningsperiode, som muliggør andre tiltag for at fremme levevilkårene for vilde gråænder”, siger formand, Peter Arnold Busck, der også er Dansk Skovforenings repræsentant i Vildtforvaltningsrådet.

Drøftelserne i Vildtforhandlingsrådet har især været præget af en opgørelse fra Århus Universitet, som viste en stor afvigelse i  antallet af udsatte ænder, forstået som det estimerede årligt antal producerede ællinger til udsætning, holdt op mod de tal, der er indrapporteret til Miljøstyrelsen. Estimatet er selvsagt behæftet med en vis usikkerhed, men der er i Vildtforvaltningsrådet enighed om, at der har været en al for stor udsætning af ænder i forhold til, hvad der er indrapporteret. 

”Afvigelsen er et alvorligt problem. Det kan der ikke være to meninger om. Sammen med den anden lodsejerorganisation Landbrug og Fødevarer argumenterede vi for, at andeudsætning burde fortsætte, men med strammere kontrol og registrering, men det vandt ikke gehør. Så det er et kompromis i klassisk forstand”.

Forhandlingerne blev genstartet i april 2022 efter, at daværende miljøminister Lea Wermelin bad Vildtforvaltningsrådet om at komme med en samlet indstilling for al fugleudsætning. Baggrunden var, at hun i foråret 2021 havde modtaget en delt indstilling fra Vildtforvaltningsrådet, da der ikke kunne opnås enighed om spørgsmålet om udsætning af ænder. Derudover var ønsket, at aftaleteksten skulle bidrage yderligere til at fremme natur og biodiversitet.  

”Aftaleteksten indeholder en række positive elementer om biotopforbedringer og aktiv naturfremme af dem der udsætter fasaner og agerhøns. Det kan vi kun bakke op om i Dansk Skovforening. Men jeg vil gerne endnu engang opfordre alle aktører og interessenter og pointere vigtigheden af, at sikre korrekt registrering og officiel indrapportering af både udsatte og nedlagte fasaner og agerhøns. Mørketal skal ikke være fremtidens fjende for jagten”, slutter Peter Arnold Busck. 

Du kan læse forligsteksten ved at klikke her