Nu kommer de endelige ejendomskategoriseringer

De endelige afgørelser om kategoriseringen af ejendomme er på vej ud til ejerne. Som ejer skal du tage stilling til, om du vil klage, og om du vil benytte overgangsordningen. Vi afholder et webinar den 14. juni, hvor du kan blive klogere på, hvordan du skal forholde dig.

Foto: Colourbox

Fik du i april 2023 besked om at din ejendom vil skifte ejendomskategori i vurderingssammenhæng, har du måske allerede nu fået den endelige afgørelse om, hvilken kategori din ejendom skal være i. Hvis ikke så er den på trapperne. Vurderingsstyrelsen er nemlig i fuld gang med at behandle de over 11.000 indsigelser, de har fået efter de sendte deres forslag til omkategorisering af godt 24.000 land- og skovbrugsejendomme ud.

Når du modtager den endelig afgørelse, er det to ting du skal forholde dig til:

  1. Er du enig i deres vurdering? Eller vil du klage?
  2. Vil du gøre brug af overgangsordningen?

Du har 6 uger fra datoen på afgørelsesbrevet til at tage stilling til begge dele.

Vær opmærksom på at der i sidste uge blev vedtaget nye regler, som får betydning særligt for, hvornår det kan svare sig at vælge overgangsordningen. Har du modtaget afgørelsen inden, vil du have modtaget et nyt brev fra Vurderingsstyrelsen, som beskriver de nye regler.

Dansk Skovforening afholder et webinar den 14. juni kl. 14.30, hvor du vil have mulighed for at høre, hvordan du skal forholde dig til din afgørelse, og de muligheder du har. Læs mere om webinaret og hvordan du tilmelder dig. Webinaret er kun for medlemmer af Dansk Skovforening, du kan læse mere om medlemskab under Bliv medlem.

Hvornår bør jeg klage?

Hvis du mener afgørelsen af din ejendom er forkert ud fra kriterierne i vejledningen, eller de ikke har lyttet til de oplysninger, du har sendt ind, skal du overveje, om du vil påklage afgørelsen. Det koster et klagegebyr på 1.100 kr., som du får tilbage, hvis du får helt eller delvist ret i din klage.

Det er umuligt at komme med generelle retningslinjer for hvornår, du bør klage. Det vil være en individuel vurdering. Men du bør undersøge, hvad omkategoriseringen kommer til at betyde for din økonomi.

Vurderingsportalen.dk kan du finde oplysninger om, hvad omkategoriseringen betyder for land- og skovejendomme. Her kan du også se nogle eksempler på, hvad det betyder økonomisk.

Men vær opmærksom på den konkrete økonomi vil afhænge af, hvilken kommune din ejendom ligger i. Reglerne for den nye ejendomsbeskatning er nu vedtaget, så det vil være muligt at beregne, hvad det konkret betyder for din ejendom.

Land- og skovejendomme, der skifter kategori til erhvervsejendom, kan ikke benytte overgangsordningen. Hvis du har meget jord og har skiftet kategori til erhverv, bør du særligt overveje at klage, da jorden ikke længere vil blive beskattet som produktionsjord.

Brug af overgangsordningen kan fastholde tidligere kategori

Har din ejendom skiftet kategori fra land- eller skovejendom til ejerbolig eller fra ejerbolig til land- eller skovejendom, kan du søge om at benytte overgangsordningen. Ordningen gør, at du kan fortsætte på samme vilkår, selvom din ejendom skifter kategori.

Vilkårene for at benytte overgangsordningen er netop blevet ændret, så du har bedre mulighed for at benytte ordningen. Den nye hovedregel er, at du kan blive i ordningen, til din ejendom bliver solgt.  Du kan både renovere, bygge til, omlægge jord mv. og stadig være med i ordningen så længe du ejer ejendommen.

Der er dog enkelte tilfælde, hvor ejendommen kan udgå af ordningen. Det afhænger af, om du ejer mere eller mindre end 2 ha jord. De tilfælde kan du læse mere om på vurderingsportalen.

Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger at benytte overgangsordningen, kan du ikke selv vælge at skifte kategori senere. Det vil først ske når ejendommen sælges.