Husk at indberette udsat fuglevildt

Indberetningen skal ske senest en uge efter den enkelte udsætning. Det er ejerens ansvar at indberetningen sker.

Både udsætning af ællinger og vokse ænder skal indberettes til Miljøstyrelsen. Det samme gælder for udsætning af fasaner og agerhøns.

Udsætningerne kan indberettes på enten Virk.dk eller Borger.dk.

Manglende indberetning kostede ænderne

I forhandlingerne i Vildforvaltningsrådet vægtede det tungt, at en opgørelse fra Århus Universitet viste en stor afvigelse i  antallet af udsatte ænder, forstået som det estimerede årligt antal producerede ællinger til udsætning, holdt op mod de tal, der er indrapporteret til Miljøstyrelsen. Det var en væsentlig årsag til, at Vildtforvaltningsrådet endte med en indstilling, der anbefaler at ænderne udfases.

Derfor opfordrer formand, Peter Arnold Busck alle til at huske korrekt indberetning:

Jeg vil gerne endnu engang opfordre alle aktører og interessenter og pointere vigtigheden af, at sikre korrekt registrering og officiel indrapportering af både udsatte og nedlagte fasaner og agerhøns. Mørketal skal ikke være fremtidens fjende for jagten.

Regler for udsætning af fuglevildt

Gråænder (Anas platyrhynchos) må udsættes i perioden 1. april til 31. juli. Der må udsættes maximalt 1 ælling pr. 150 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben, ubevokset vandflade.

Fasaner må udsættes i perioden 1. april – 31. august og  agerhøns må udsættes 1. april – 15. august.

Reglerne og arealkravene for udsætning af fasaner og agerhøns er fastlagt § 14 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her kan du også finde en vejledning til den digitale indberetning.