Ny vejledning for indberetning af skovtilsagn

Der er kommet nye muligheder for at korrigere arealet i forbindelse med indberetning af skovtilsagn på fælleskemaet. Se hvordan i en ny vejledning fra NaturErhvervstyrelsen.

Har du fået tilsagn eller modtager du allerede tilskud til:
  • Skovrejsning
  • Særlig pleje eller drift af skov (Natura 2000)
  • Etablering af naturlige vandstandsforhold
  • Indkomstkompensation til privat skovrejsning

Så skal du være opmærksom på at der er kommet nye muligheder ved indberetning på fællesskemaet.

Ny mulighed for at korrigere areal

Marker skal indtegnes så præcist som muligt i Internet Markkort, hvilket også gælder for skovtilsagn. Men det kan være svært at se den præcise afgrænsning af tilsagnsarealet, fx mod indre lysåbne arealer. Derfor har NaturErhvervstyrelsen gjort det muligt i 2015 at korrigere skovtilsagn, efter du har indtegnet i Internet Markkort.

Det kan du gøre hvis:

  • Du har tilplantet et areal, der er større end tilsagnsarealet og det er svært at trække grænsen til arealet med tilsagn.

  • Du har et lysåbent areal i forbindelse med det tilplantede areal og det er svært at trække grænsen mellem det tilplantede og det lysåbne areal.

  • Du har et areal med bæredygtig skovdrift i eksisterende skov, hvor markblokken indeholder flere arealer end tilsagnet.

NaturErhvervstyrelsen har lavet en fin og detaljeret vejledning til hvordan du udnytter den nye mulighed. Så læs den inden du starter indberetningen af dit tilsagn på fællesskemaet.

Læs vejledningen: Sådan udfylder du “Tilsagn under skovordningerne”  (PDF-fil).