Nye mål for Dansk Skovforening

Dansk Skovforenings bestyrelse har vedtaget en ny strategi med nye mål frem mod 2022.

Dansk Skovforenings bestyrelse har vedtaget en ny strategi med nye mål frem mod 2022.
I foråret 2017 lagde bestyrelsen grundstenene til et strategiarbejde, som nu er afsluttet. Undervejs har vi blandt andet spurgt medlemmerne via en skriftlig medlemsundersøgelse, vi har interviewet skovejere, der har valgt at forlade Dansk Skovforening, og vi har interviewet skovejere, der endnu ikke er medlemmer.
Med udgangspunkt i medlemmernes forventninger til Dansk Skovforening og i de udfordringer, som medlemmerne forventes at have i fremtiden, skal Strategi 2022 sikre et økonomisk fundament for Dansk Skovforening. Det er nødvendigt for at vi kan opretholde det nødvendige skovpolitiske beredskab og øge synligheden overfor politikere, skov- og naturejere og hele befolkningen:

”Dansk Skovforening er organisationen som varetager skovejernes erhvervspolitiske interesser. Vi arbejder politisk for at danske skov- og naturejere gennem et aktivt ejerskab har størst mulig handlefrihed til at producere træ og natur i deres skove. Vi er en medlemsorganisation og finansierer det politiske arbejde via kontingenter, salg af rådgivning og abonnementer samt økonomiske bidrag fra træhandelsaktiviteter i datterselskabet DSHwood A/S.”

Tendenser og megatrends har stor betydning for fremtiden

En række tendenser og megatrends vil påvirke udviklingen og dermed Dansk Skovforenings arbejde for medlemmerne.

De handler om en stigende efterspørgsel på medlemmernes produkter fx miljøvenligt træ til samfundets grønne omstilling, natur- og friluftsoplevelser, naturbeskyttelse og sikring af rent drikkevand. De handler om en generelt strammere lovgivning, som betyder vanskeligere produktionsvilkår. De handler om kommende generationers mere individuelle livssyn, stigende konkurrence om opmærksomhed og nye muligheder fx via sociale medier. Og de handler om at kontakten og påvirkningen af politikere og beslutningstagere ændres med nye digitale adgangsveje.De trends stiller nye krav til medlemmerne og Dansk Skovforening. Ejendomsretten og skovejernes rettigheder til selv at beslutte driften af skovene vil fortsat være under pres. Politisk indflydelse kræver i stigende grad en vedvarende påvirkning bl.a. via sociale medier lokalt, nationalt og internationalt. Derfor ændres vilkårene for hvordan vi fortsat har politisk indflydelse for skovbrugets vilkår. En opgave der herhjemme alene løftes af Dansk Skovforening.

Ambitionen frem mod 2022

Vi har beskrevet en ny ambition. Den bygger på en vision med Dansk Skovforening som et interessefællesskab, der sikrer at skov- og naturejerne belønnes for at skabe værdier i skovene og naturen.

Frem mod 2022 vil vi:

  • Sikre danske skovejere råderet over egen ejendom.
  • Synliggøre at Dansk Skovforenings arbejde er forudsætningen for at eje, drive og udvikle skov og natur.
  • Sikre at danske skovejere er godt informeret om det politiske arbejde, som Dansk Skovforening laver og  de resultater der skabes.
  • Opretholde et nødvendigt, kompetent og fundamentalt skovpolitisk beredskab, som primært er finansieret af medlemskontingenter.
  • Som følge af ovenstående at øge antallet af medlemmer.
Det vil vi gøre gennem fem fokusområder:
  • Synlig værdiskabelse
  • Faglig stolthed
  • Politisk indflydelse og samarbejde
  • Interessefællesskabet
  • Grundlaget for et skovpolitisk beredskab
Se vores målsætninger for de fem fokusområder:

Hent de fem fokusområder i en pdf-fil .

Deltag i generalforsamlingen og hør mere

I den kommende periode vil vi udvikle Dansk Skovforening for at kunne løfte de nye opgaver, som skal sikre medlemmernes interesser gennem en effektiv foreningsdrift. En af de store opgaver er implementeringen af en ny kommunikationsstrategi.

Kom og hør mere på generalforsamlingen på Ravnholt den 30. maj 2018.