Nyt skovplanlægningsværktøj får økonomisk støtte

Skov- & Naturstyrelsen har bevilliget 300.000 kr til udviklingen af et nyt skovplanlæningsværktøj kaldet VIDAR.

300.000 til Skov- og Landskabs nye planlægningsværktøj

Pengene kommer fra puljen “Praksisnære forsøg”. VIDAR er et skovplanlægningsværktøj, der bygger på de nye dynamiske bevoksningsmodeller for bøg, eg, rødgran og douglasgran. Værktøjet bliver lavet som et PC-baseret modul, der enkelt men fleksibelt kan fremskive en aktuel skovtilstand på baggrund af bevoksningsdata eller kan anvendes til at lave tilvækstoversigter baseret på lokale erfaringer og/eller dyrkningsmetoder.

Vidar kan integreres i Skovøkonomisk Tabelværk

I forbindelse med ansøgningen har Skovforeningen og Skov & Landskab aftalt, at parterne vil tilstræbe at samkøre VIDAR med Skovøkonomisk Tabelværk. Samtidigt vil Skovforeningen teste programmet for at sikre, at brugervenligheden bliver så høj, som muligt.