Oplagring af flis i det fri

Reglerne for oplagring af flis i det fri er indviklede. Vi hjælpe dig med at forstå dem.

Reglerne for oplagring af flis er ikke helt enkle, og i en konkret sag meddelte Beredskabsstyrelsen påbud til en skovejer om at flytte lageret. Dansk Skovforening var imidlertid ikke enig i Beredskabsstyrelsens fortolkning af reglerne, og Beredskabsstyrelsen har da også efterfølgende frafaldet sit krav. Dansk Skovforening har udarbejdet et kort notat om reglerne.

Notatet gennemgår kort lovgrundlaget, krav til indretningen af lagerafsnit samt diverse afstandskrav.

Som medlem af Dansk Skovforening kan du læse notatet i medlemsafdelingen.

Det skal bemærkes, at der ikke er fastsat regler for midlertidige oplag af oparbejdet flis i skoven.