Klimarådet: Lang vej til et drivhusgasneutralt samfund i 2050

Klimarådet peger i deres årlige statusrapport på behov for at øge optaget af CO2 i skove og øget brug af biobasserede brændstoffer i transportsektoren. Skovene er klar til at levere.

Klimarådet har i dag præsenteret deres årlige status for Danmarks klimamålsætninger og –forpligtigelser og deres vurdering er klar: Der er endnu lang vej til at drivhusgasneutralt samfund i 2050.

Vigtigt at se på optag og lagring i skove

Rådet vurderer at der er brug for at se de tiltag som medfører reelle reduktioner af Danmarks drivhusgasudledninger frem mod 2030. Skal Danmark nå målet om drivhusgasneutralitet i 2050 kræver det en væsentlig forøgelse af tempoet i den grønne omstilling. Udledningerne af drivhusgasser fra alle sektorer skal nedbringes markant, samtidig med at optaget i skove og jorde skal øges.

Skovrejsning er her et oplagt tiltag, som bør tilføjes til Danmarks klimaplan. Men også en øget produktion i de eksisterende skove kombineret med øget anvendelse af træ i stedet for fossile ressourcer vil kunne bidrage.

Transportsektoren har brug biobasseret brændstof

Rådet peger videre på behovet for mere biobasseret brændstof i transportsektoren, men er bekymrede for at en øget anvendelse af de kendte biobrændstoffer blot risikerer at medføre yderligere skovrydninger.

Termisk forgasning af træ vil på sigt kunne bidrage betydeligt til produktionen af grøn gas til transportsektoren, men der er brug for at regeringen øger incitamenterne til at investere i teknologien.

Skov For Klima

På vores kampagneside Skov For Klima kan findes relevante oplysninger om skovens potentiale til at bidrage til gode klimaløsninger for Danmark. Og du kan finde og hente budskaber, du nemt kan dele på sociale medier.

Download

Hent og læs Klimarådets dokument: Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018 (PDF-fil):