Privat skov skal øge Ringsteds trivsel

Der er store muligheder i målrettede samarbejder mellem private skove, kommuner, foreninger og fagfolk om at øge borgernes trivsel. Nyt projekt i Ringsted skal vise vejen.

Alle ved at natur gavner krop og sjæl. Men skovejere, kommuner og sundhedssektoren har aldrig arbejdet målrettet sammen om at øge borgernes trivsel ved hjælp af naturen.

Så der er sandsynligvis store uudnyttede muligheder for at øge borgernes livskvalitet, spare penge i sundhedssektoren og udvikle nye forretningsområder i private skove.

Nu bliver nogle af mulighederne prøvet af i et demonstrationsprojekt i én skov i én kommune. Resultaterne skal komme kommuner, borgere og skove over hele landet til gavn.

Kommunernes interesse er at øge borgernes trivsel, at spare på sundhedsbudgettet ved at forebygge i stedet for at behandle og at øge samarbejdet på tværs af forvaltninger og med private om at løse kommunale opgaver.

Skovejernes interesse er at skabe nye værdier for lokalsamfundet og øget dialog og goodwill gennem aktiviteter der er økonomisk bæredygtige for alle parter.

Fysioterapeut og ph.d. Nina Billenstein Schriver fra Movementum taler. Nina er konsulent på Kærehave-projektet.

Mere end et tivoli-projekt

Projektet foregår i Kærehave Skov, 38 ha, 3 km fra Ringsted centrum. Skoven bruges flittigt af Ringsteds indbyggere.

Projektet ledes af Dansk Skovforening og udføres i samarbejde med skovejeren Søren Paludan og Ringsted Kommune samt en række andre parter, blandt andet Dansk Orienterings Forbund, frivillige foreninger i Ringsted samt konsulenter i sundhed, idræt, friluftsliv og pædagogik.

I første omgang er etableret en stribe fysiske faciliteter i skoven, se boksen nedenfor.

Derefter udarbejdes forslag til aktivitets- og undervisningsforløb for børnehaver, skoler, kørestolsbrugere og plejehjemspatienter – alle sammen grupper som ikke selv kan vælge hvor meget de vil i skoven, men er afhængige af at andre tager dem med ud. Der kommer fx forslag til træning af ryg- og knæskader i skoven, skrevet til fysioterapeuter og andre sundhedsfagfolk. Materialet lægges ud til fri afbenyttelse på www.kaerehave-skov.dk, www.skoveniskolen.dk og www.naturporten.dk.

Den største nyskabelse i projektet begynder i sommeren 2012 med kurser i skoven for pædagoger, lærere, plejepersonale og andre hjælpere ansat i kommunen. Her lærer personalet at bruge skoven til ekstra læring, motion, socialt samvær og opladning af batterierne for vidt forskellige grupper af borgere. Der afholdes både korte kurser på ½ dag og kurser over et helt år.

Seminar for Ringsteds kommunalbestyrelse i Kærehave Skov hvor projektet diskuteres

Det er gennem disse kurser og de resultater som det kommunale personale derefter opnår at skoven skal vise sit værd som middel til at fremme danskernes trivsel – i endnu højere grad end man hidtil har udnyttet i fx dansk sundhedspolitik.

Økonomi

Projektets budget er godt 2 millioner kr. som er finansieret af Nordea-fonden, midler til landdistriktsudvikling og Naturstyrelsen.

Desuden har Ringsted Kommune og skovejeren Søren Paludan indgået en aftale om at fremme og synliggøre brugen af skoven for børnehaver, skoler, ældreinstitutioner samt øvrige institutioner og borgerne generelt i Kærehave Skov. Det er en 5-årig rammeaftale fra og med 2012 med et bevillingstilsagn på 150.000 + moms for hvert af de to første år. Beløbet betaler skovejerens omkostninger og arbejde som forventes at udgøre 300 timer pr. år. Aftalen evalueres i 2013 med henblik på eventuelle justeringer i aftalegrundlaget.

Skovens Dag 2011 i Kærehave Skov.

For kommunen er det en god forretning. Hvis man alternativt valgte et skovrejsningsprojekt med opkøb af landbrugsjord for at sikre bynær skov til fremme af borgernes trivsel, ville 38 ha koste måske 10-12 millioner kr., svarende til årlige omkostninger på cirka en halv million kr. til renter og vedligehold. Og så ville kommunen få en mark med nyplantede træer i stedet for som nu en gammel, smuk og oplevelsesrig skov.

Derfor kan dette projekt blive en model til inspiration over hele landet. For byer der ikke har egen skov i sin nærhed, er der god økonomi i at lave brugsaftaler med private skove. Især hvis skovene bruges målrettet til at fremme borgernes trivsel så der i det lange løb spares penge på sundhedsbudgettet.

Det er offentligt-private-partnerskaber som giver de private skove en helt ny rolle i samfundet.

Officiel åbning

Der er officiel åbning af Kærehave-projektet søndag den 20. maj 2012. Alle er velkomne.

Programmet lægges på www.danskskovforening.dk og www.kaerehave-skov.dk.

Installationer i skoven

 

Anlæg af det nye stisystem i Kærehave Skov.

Kærehave skov er overvejende gammel løvskov og rummer skovenge, søer, gamle store træer og et rigt dyre og fugleliv. Skovdriften er nænsom med plukhugst og bevaring af en stor vedmasse og af gamle træer til forfald. Der er med Naturstyrelsen indgået en aftale der sikrer denne naturnære driftsform i al fremtid. Målet med skovdriften er at skabe en naturmæssigt spændende skov med stor diversitet og mange tilbud.

Det nye projekt er indledt med etableringen af en række faste installationer:

 • Bedre parkeringspladser
 • Informationstavler ved skovens indgang.
 • Udvidet stisystem, i alt cirka 5 km. Stierne er handicapvenlige og anlagt så de giver bedst mulig oplevelsesværdi, blandt andet med mange snoninger og gennem forskellige skovbilleder.
 • 2 afmærkede ruter gennem skoven, henholdsvis 1½ km og 3½ km
 • Overdækket bålhytte
 • Åbent bålsted
 • Overdrev og blomstereng
 • Borde og bænke, både langt stierne og hvor det er oplagt at gøre ophold
 • Faste poster til orienteringsløb.

Desuden er planlagt:

 • En grejbank
 • Et muldtoilet
 • Naturfitnessbane
 • En natur-skattejagt
 • En udskåret træugle ved skovens indgang.

Baggrund

Dette demonstrationsprojekt er 2. fase i en langsigtet plan om at udvikle aktiviteter i private skove til fremme af borgernes trivsel og sundhed i samarbejde med kommunerne. 1. fase blev gennemført i 2009-2010 af Skovforeningen med projektet ”Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov”, finansieret af Nordea-fonden.

Rapporten rummer masser af konkrete ideer til aktiviteter og samarbejder mellem private skove, kommuner og borgere.