Private Skoves Økonomi 2022: Højeste overskud i 10 år

De gode takter for de private skove fortsætter i 2022, hvor der – trods et mindre fald i hugsten – er sket en stigning i overskuddet for skovdriften, som bidrager til, at skovenes samlede overskud i år er det højeste det seneste årti. Bivirksomhed udgør stadig størstedelen af de samlede indtægter.

Foto: Colourbox

Dansk Skovforenings regnskabsstatistik Private Skoves Økonomi er nu landet – og konklusionerne er positive: Skovene leverer et resultat fra den traditionelle skovdrift på 836 kr./ha, en stigning på 46 kr./ha eller knap 6 procent sammenlignet med 2021. Medregnes bivirksomhed, afskrivninger og tilskud, leverer skovene et samlet overskud på 1962 kr./ha, som er en stigning på 2 procent ift. året før.

Det er trods et mindre fald i hugsten og deraf en nedgang i DB II fra træproduktion (afsætning minus udgifter til skovning og transport, plus indtægter fra sankning og selvskovning og fratrukket udgifter til nykultur og kultur- og bevoksningspleje) på 100 kr./ha samt en nedgang i DB II fra pyntegrønt (afsætning minus udgifter til høst og transport og fratrukket udgifter til nykultur og kultur- og bevoksnings­pleje) på 19 kr./ha.

Indtægterne fra bivirksomhed fastholdes på det stabilt høje niveau, vi har set over de sidste ti år, og udgør i 2022 således 59 procent af det samlede resultat ekskl. afskrivninger.

De overordnede regnskabstal for 2022 er:

 

Traditionel skovdrift (træproduktion, juletræer og pyntegrønt)

2051 kr./ha

Bivirksomhed

1200 kr./ha

Samlet resultat af skovdriften

1962 kr./ha

 

Det samlede resultat af skovdriften er opgivet før renter, afdrag og aflønning af ejer. Medregnes gennemsnitsrenten for jordbrug i en modelberegning med belåning af 50 procent af den gennemsnitlige offentlige vurdering, lander det samlede resultat efter renter på 1596 kr./ha (se figur).

 

Flere skove er med

Er du ikke medlem af Dansk Skovforening, kan du købe udgivelsen ved at kontakte os. Ønsker

du at vide mere om statistikken Private Skoves Økonomi, kan du kontakte Politisk konsulent 

Dansk Skovforening har udgivet regnskabsstatistikken Private Skoves Økonomi siden 1938, og  dette års udgivelse er nummer 78 i rækken.

De seneste år har publikationen dog været udfordret af faldende tilslutning fra skovene, der har bidraget med indberetninger af deres regnskabstal i stadig mindre grad.

Den udvikling ser heldigvis ud til at være vendt nu: I år har 72 skove med et samlet areal på 37.327 ha indberettet til regnskabstal til statistikken. Det er en stigning på otte skove og 4017 ha sammenlignet med 2021.

Private Skoves Økonomi er et vigtigt redskab i vores politiske arbejde med at sikre gode rammevilkår for skovbrugserhvervet, og det er derfor glædeligt, at statistikken i år står på et mere solidt datagrundlag end de seneste år.

Vi ser dog gerne, at endnu flere skove bidrager til statistikken, og vi opfordrer derfor alle skovejere til at indberette deres regnskabstal – både medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Skovforening.

Kontakt os gerne, når regnskabet for 2023 ligger klar, eller hold øje med vores nyhedsbrev, hvor vi indkalder til indberetninger for regnskabsåret 2023 i første halvdel af næste år.

Sådan får du fat i publikationen Private Skoves Økonomi

Private Skoves Økonomi 2022 udgives som PDF-publikation. Er du medlem af Dansk Skovforening, kan du hente regnskabsstatistikken i medlemsafdelingen her på hjemmesiden  (kræver login).

Er du ikke medlem af Dansk Skovforening, kan du købe udgivelsen ved at kontakte os. Ønsker du at vide mere om statistikken Private Skoves Økonomi, kan du kontakte Politisk konsulent Mathias Lykke Nygård Johansen.