Skovejere til EU: Skovbruget øger uafhængighed

Den nordiske skovejerorganisation er udkommet med et manifest forud for EU-parlamentsvalget til sommer, der skal gøre de kommende EU-politikere opmærksomme på skovenes vigtige rolle – blandt andet som forsyningskilde, der kan bidrage til EU’s uafhængighed af materialer udefra.

Foto: Colourbox

Ved seneste EU-parlamentsvalg i 2019 kom skov og skovbrug højt op på den politiske dagsorden, og derfor er der al mulig grund til at tro, at den kommende Kommission og EU-parlament efter EU-parlamentsvalget søndag den 9. juni vil interessere sig mindst lige så meget for udviklingen i de europæiske skove.

På den baggrund har Dansk Skovforening i regi af vores samarbejde med de øvrige skovejerorganisationer i det nordiske skovejerforbund, NSF (Nordic Family Forestry Alliance), udarbejdet et såkaldt manifest om skov og skovbrug henvendt til de kommende EU-parlamentarikere og den nye EU-kommission.

I lighed med det manifest, der for nylig blev udsendt af den fælles europæiske pendant CEPF, fremhæver NSF i udgivelsen de vigtigste funktioner, som skovbruget leverer til det europæiske samfund. Det gælder bl.a., at skovbruget:

  • styrker EU’s strategiske autonomi. Strategisk autonomi er i takt med den geopolitiske udvikling blevet et ’buzzword’ i EU, hvor vi til en vis grad skal kunne klare os selv, også i forhold til produktion af materialer, hvor skovbruget er en vigtig forsyningskilde.
  • understøtter grøn omstilling og en cirkulær bioøkonomi, der skal gøre det muligt at afvikle en fossilt baserede økonomi.
  • øger kulstofpuljerne, biodiversiteten og landskabets herlighedsværdi.

Samtidig fremhæver NSF, at der nogle betingelser, som skal være opfyldt, før end skovbruget fortsat fremøver kan udfylde sin vigtige rolle i samfundet.

Det gælder bl.a., at EU’s lovgivningsramme skal være skræddersyet til lokale forhold, der giver skovforvaltere valgfrihed og incitamenter til at plante flere skove baseret på tillid og det ansvar, som følger af privat ejerskab.

Desuden understreger NSF vigtigheden af markedsbaserede mekanismer og frivillige foranstaltninger, der hjælper udviklingen af skovene på vej.

Du kan læse her manifestet fra NSF her.