EU-politikerne skal kende skovbruget

Som forberedelse til det kommende EU-Parlamentsvalg har europæiske skovejeres fælles organisation udsendt et manifest, der skal gøre politikerne opmærksomme på skovenes store bidrag til samfundet og behovet for gode rammer i for skovbruget i fremtiden.

Foto: Pixabay

I 2019 lancerede EU-Kommission Green Deal – en grøn pagt, der skal bane vejen for EU’s grønne omstilling og sikre klimaneutralitet senest i 2050. Green Deal bragte de europæiske skove og skovbruget højt op på aktualitetsdagsordnen, og siden har vi oplevet en hidtil uset mængde EU-strategier og -retsakter angående skov og skovbrug.

Nu venter et EU-parlamentsvalg forude i juni 2024, hvor der også skal nedsættes en ny EU-kommission, og på den baggrund har de europæiske skovejeres fælles organisation, CEPF, netop udsendt et manifest, der skal gøre næste hold af europæiske politikere opmærksomme på skovenes store bidrag til samfundet – og ikke mindst hvor vigtigt det er også at skabe gode rammer for skovene i fremtiden, hvor skovenes rolle kun forventes at vokse.

CEPF’s manifest fremhæver alt det, skoveejerne allerede leverer til samfundet, og gør samtidig opmærksom på, at samfundets krav til skovdriften er støt stigende og til tider modsatrettede, og rammerne for skovdriften samtidig er usikre.

Manifestet peger især på, at styrken i skovejerskabet ligger i, at skovejerne i de forskellige europæiske lande driver deres skove tilpasset lokale forhold, og at deres beslutninger om driften er baseret på national lovgivning, værdisæt, videnskabelig information og langvarig lokal erfaring med praktisk skovbrug. Desuden fremhæver CEPF, at skovdriften er integreret med miljøgoder og sociale- og kulturelle goder til samfundet.

I manifestet forpligtiger CEPF sig bl.a. også til, at skovejerene vil fortsætte med at optimere bæredygtig skovdrift, bidrage til at afbøde og tilpasse sig klimaforandringerne og fremme samarbejdet med hele værdikæden

”Et manifest er en god måde at rammesætte skovejernes synspunkter og ønsker. Vi håber, at det vil bidrage til at styrke forståelsen for skovenes bidrag på en række forskellige udfordringer, ligesom det skaber et godt grundlag for en løbende dialog med EU-kommissionen og MEP’erne,” siger Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening.

Appel til politikerne

Hvordan næste EU-Kommissions prioriteter ser ud, er endnu uvist, men der vil helt sikkert forsat være en klima- og biodiversitetsdagsorden, der begge har betydning for skov og skovbrug.

Derfor beder CEPF-manifestet EU-politikkerne om at øge samarbejdet med skovejerene under devisen ”intet om os uden os” og appellerer samtidig til at støtte skovejerne i deres arbejde, bl.a. med vidensdeling og værdisætning af økosystemtjenester.

Og så er det essentielt, at EU-politikerne anerkender, at en ”one size fits all”-tilgang ikke er en gangbar løsning for skovdriften på tværs af de europæiske lande, og respekterer kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne.

Skovejernes nordiske forbund, NSF, arbejder på samme måde med at synliggøre skovejernes bidrag til samfund, klima, og biodiversitet. I den forbindelse har direktør Anders Frandsen netop være i Finland for at diskutere indholdet af et nordisk manifest med anbefalinger til den kommende kommission og EU-paralement.