Tørke giver mulighed for at påberåbe force majeure i skovrejsning

Den manglende regn den seneste tid kan have stor betydning for skovrejsningsprojekter. Derfor er det vigtigt at vide, at skovejere kan have mulighed for at påberåbe sige force majeure, hvis deres skovrejsning ikke opfylder kriterierne i ordningen for tilskud til privat skovrejsning på grund af tørke.

 

Det har som bekendt været småt med nedbør den seneste tid, og det har ført til, at mange naturområder lider under mangel på vand. Det gælder også skovrejsningsprojekter og de nye planters mulighed for at udvikle sig.

Derfor kan den igangværende tørke betyde, at skovrejsningsprojekter, som har modtaget tilskud fra Landbrugsstyrelsen, ikke er i stand til at opfylde alle de kriterier og forpligtelser i ordningen for tilskud til privat skovrejsning. De tæller fx mindstekrav til antallet af levende vedplanter pr. ha, krav til indblanding af forskellige træarter, krav til bredden af skovbrynet og den samlede størrelse på projektet. 

Afhængigt af den konkrete situation har skovejere mulighed for at påberåbe sig force majeure i forhold til manglende opfyldelse af krav og forpligtelser på grund af tørken. For at kunne påberåbe sig force majeure, skal en skovejer have gjort, hvad vedkommende kunne for at afbøde konsekvenserne af tørken.

Sådan kan du påberåbe dig force majeure

Det er op til den enkelte skovejer at påberåbe sig force majeure, og det skal ske senest 15 arbejdsdage efter, du er blevet opmærksom på, at der er døde planter som følge af tørke.

Du kan påberåbe dig force majeure i forbindelse med et kontrolbesøg fra Landbrugsstyrelsen eller ved at skrive til Landbrugsstyrelsen på torke@lbst.dk. Skriv i emnefeltet: Privat skovrejsning – force majeure (+journalnummer på skovrejsningsprojektet). 

Landbrugsstyrelsen tager stilling til anmodninger om force majeure i forbindelse med sagsbehandlingen af det eventuelle kontrolbesøg, som har været hos skovejeren. I vurderingen af force majeure ser styrelsen på, hvornår du har tilplantet sammenholdt med tørkeindekset. 

Du får således ikke en selvstændig afgørelse om force majeure.

Landbrugsstyrelsen har over for Dansk Skovforening pointeret, at det er vigtigt at lade de døde planter stå og ikke gå i gang med efterbedringen, før der har været kontrolbesøg. Ellers har Landbrugsstyrelsen ikke mulighed for at vurdere, om planterne er døde som følge af tørken.

Læs mere om skovrejsningsprojekter og force majeure på Landbrugsstyrelsens temaside om tørke – her er det også uddybet, hvordan du skal forholde dig afhængig af, hvilket stadie dit skovrejsningsprojekt er i.