Valganalyse: Arealkrav udover landets grænser

Kampen om Danmarks areal har været et af de store temaer i valgkampen inden for skov- og naturområdet, og de mange ønsker til anvendelse af vores areal overstiger langt Danmarks størrelse – men hvordan vil det påvirke de danske skovejere?

Efter en dramatisk valgnat stod det klart, at der fortsat er et rødt flertal bag regeringen. Fungerende statsminister, Mette Frederiksen, der er udpeget som kongelig undersøger, har tilkendegivet, at hun vil afsøge mulighederne for en regering hen over midten. Hvorvidt det kan lade sig gøre afhænger af, hvad Lars Løkke stiller af krav, og hvor langt Enhedslisten og SF vil acceptere, at Socialdemokratiet rykker mod midten.  

Valgresultatet betyder uomtvisteligt, at Løkkes forhandlingstyngde er markant svækket. Løkkes krav om advokatvurdering af minksagen og ønsker om friere løndannelse i det offentlige vil formentlig ikke have lang levetid i forhandlingslokalet. Moderaterne ikke haft noget synderligt stærkt fokus på klima, skov, natur og biodiversitet i valgkampen, og det er derfor usandsynligt, at de – såfremt de kommer med i regering – vil præge forhandlingerne på dette område. Fokus vil være på mærkesagerne sundhed, reformer og velfærd.

Igennem valgkampen har der været en række udspil, ikke mindst i rød blok, som knytter sig til klima, biodiversitet, natur mv. Det er derfor forventningen, at disse temaer kommer til at indgå med en vis vægt i udarbejdelsen af et nyt regeringsgrundlag.  

Fælles for alle disse planer er, at de hurtigt dækker et areal, som rækker langt ud over Danmarks grænser. Så det store spørgsmål bliver, hvordan man får alle ender til at mødes. Af samme grund har bl.a. Enhedslisten foreslået, at der udarbejdes en national arealplansstrategi, som kan danne grundlag for det videre arbejde.  

Der er i hvert fald ikke tvivl om, at der er mange politiske ønsker til forvaltningen af lodsejerens areal i fremtiden, og at det kan risikere at have betydelige konsekvenser for skovdriften.  

Dansk Skovforening arbejder for at sikre skovejernes fortsatte handlefrihed, og for at en eventuel naturlov baserer sig på realistiske naturmål, som rent faktisk gavner både klima og biodiversitet, og at løsningerne sker med forståelse for, at skovbrug kræver langsigtet planlægning og ikke egner sig til snuptagsløsninger eller tvang.   

Dansk Skovforening arbejder derfor for, at skovplan, arealplansstrategi mv. respekterer den private ejendomsret, baserer sig på frivillighed og positive incitamenter og styrker incitamentet til at skabe større sammenhængende skovarealer, som fremmer en fortsat bæredygtig produktion af træ.