Kommentar til stor analyse: Der er konkrete barrierer for mere skovrejsning

Vi har netop haft de sidste to af i alt 11 notater om barrierer for skovrejsning i høring. Vi glæder os over myndighedernes fokus på skovrejsning, men notaterne mangler sammenhæng og konkrete løsninger. Derfor vil Dansk Skovforening nu bidrage med resultater fra en nylig medlemsundersøgelse, som peger på konkrete udfordringer og motivationsfaktorer hos lodsejerne.

Foto: Pixabay

I midten af august modtog Dansk Skovforening en række faglige notater i høring, som er en del af resultatet af den skovplan, der blev afsat 10 mio. Kr. til på finansloven 2022.

Notaterne er udarbejdet som led i en analyse af barrierer og motivation for skovrejsning i Danmark. I første omgang modtog vi 9 notater, som handler om bl.a. ordningen for tilskud til privat skovrejsning, udvidelse af planteforsyningen og sameksistens mellem skovrejsning og andre arealtiltag.

Og notaterne belyser da også en række eksisterende barrierer, men med kun meget få konkrete løsningsforslag, og de ni notater fremstår noget opdelte fra hinanden.

“I vores høringssvar svarede vi derfor, at vi savner en opsummerende analyse af barriererne baseret på de enkelte analyser og konkrete forslag til, hvad der kan motivere jordejere til at rejse skov,” siger erhvervspolitisk chef i Dansk Skovforening, Tanja Blindbæk Olsen og uddyber:

”Vi savner en opsummerende analyse af barriererne baseret på de enkelte analyser og konkrete forslag til, hvad der kan motivere jordejere til at rejse skov. Kun hvis vi får løst de eksisterende barrierer, kan vi få gang i den skovrejsning, der skal til for at nå regeringens ambitiøse mål om 250.000 ha mere skov i Danmark.”

Samtidig ventede vi spændt på, om de resterende to notater, som vi netop nu har haft i høring, kunne bidrage med noget af den manglende sammenhæng og løsningsorientering, men det er desværre ikke tilfældet.

Manglerne har fået os til at igangsatte en undersøgelse af vores medlemmers oplevelse af barrierer og motivation for fremtidig skovrejsning. Ca. Halvdelen af foreningens medlemmer har besvaret undersøgelsen, og de foreløbige resultater peger på nogle konkrete parametre som fx:

  • 25 procent af respondenterne regner med at rejse yderligere skov inden for de næste 5 år.
  • 60 procent af dem, der regner med at rejse yderligere skov, vil rejse under 10 ha.
  • Produktion af træ, øget herlighedsværdi og fremme af natur- og biodiversitet ser ud til at være de tre væsentlige grunde til, at skovejerne ønsker at rejse ny skov.
  • Større frihed i de offentlige tilskudsordninger (træartsvalg, lettere ansøgningsproces mv.) er den vigtigste motivationsfaktor, hvis man skal få flere skovejere til at rejse yderligere skov.

De foreløbige pointer er sendt til Miljøministeriet sammen med konkrete bemærkninger til de sidste to notater.

Vi vil nu arbejde videre med undersøgelsens resultater med henblik på at kunne give endnu flere konkrete input til ministeriernes fortsatte arbejde med at overvinde barrierer for, at vi kan opfylde den nuværende politiske ambition om 250.000 ha mere skovrejsning i Danmark.