Ekskursionen 2023: Skovcertificering er kommet for at blive

Skoven viste sig fra sin allerbedste side, da knap 100 deltagere havde sat kursen mod Astrup Gods fredag den 1. juni 2023 for at deltage i Dansk Skovforenings ekskursion. Dagens tema var erfaringer med certificering af skov og træ.

Foto: Tanja Blindbæk Olsen

Hvordan certificeringen virker i skoven og for skovejeren var omdrejningspunktet for dagens første oplæg, ligesom der var oplæg fra Miljøstyrelsen om den igangværende §25-registrering af naturmæssigt særlig værdifulde skov.

Om eftermiddagen bevægede vi os emnemæssig længere ud i træets værdikæde og hørte om afsætningen af certificeret træ og møbelproducenternes arbejde med at lade sig bæredygtighedscertificere og deres efterspørgsel efter certificeret træ.

Endelig rundede FSC og PEFC dagen af med at konstatere, at certificeringen er kommet for at blive, også selv om de store ændringer i markedet for certificeret træ kan være svære at forudsige.

Stor tak til dagens ordstyrer forstander Rasmus Kjær fra Skovskolen, til dagens oplægsholdere og til Astrup Gods, fordi vi måtte komme på besøg!

Se program

Download