Gode erfaringer med valgdebat i skoven

Valgkampen er godt i gang, og du kan stadig nå at invitere politikerne med ud i skoven, hvor de kan få føling og forståelse for alle de gode værdier skoven yder til samfundet og klimaet.

Foto: Kærehave Skov.

Flere skovejere har taget teten op med at invitere politikere i skoven i valgkampen. Søren Paludan fra Kærehave Skov er en af dem, og han havde i weekenden inviteret 6 politikere i skoven til en times valgdebat og en tur rundt i skoven. Arrangementet var blandt andet promoveret på Kærehaves Facebookside og på dagen kom TV2 Øst og TV Midtsjælland ud og lavede et indslag.

Der er stadig mange mennesker i Danmark, der mangler viden om dansk skovbrug, hvordan vi dyrker skoven og værdien af træ – også i en klimasammenhæng. Så vi kan kun opfordre til, at I får nogle politikere ud i skoven, og klæder dem på med viden.

Kathrine Olldag, en af politikerne, der var med i Kærehave Skov har efterfølgende skrevet et opslag på hendes Facebook med titlen Mere skov i Danmark, hvor hun opsummerer:

En klimaoptimal skov er altså en skov der:

  • Dyrkes. Producerer til byggeri.
  • Fælder træer, der er fuld udvoksede.
  • Er mangfoldig med mange forskellige træsorter.
  • Lader udvalgte træer stå uberørte hen, så biodiversiteten bevares.

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet for sparring, hvis du påtænker et arrangement.