Invitation til medlemsmøder om skovbiomassens fremtid

Sæt kryds i kalenderen: Den 1. 2. og 4. september 2020 inviterer Dansk Skovforening medlemmerne til debat og efterfølgende ekskursion om skovens produktion af biomasse til energi og andre produkter.

Kommer du fortsat til at kunne afsætte dine restprodukter fra skovdriften i form af flis? Vil flisen fortsat have en plads i energiforsyningen eller skal det udfases? Hvordan kommer nye krav til bæredygtigheden af træbiomassen til at se ud? Vil der blive andre afsætningsmuligheder for flisen i fremtiden – fx til nye produkter?

Det er spørgsmål som i meget høj grad vil afhænge af de politiske beslutninger i klimahandlingsplanen. Folketinget har forhandlet en første del på plads i sidste uge, men uden at der er kommet en afklaring på de mange spørgsmål, der presser sig på for skovbruget. De politiske forhandlinger om blandt andet nye bæredygtighedskrav og eventuelle planer for en nedskalering af biomassen i energiforsyningen vil løbe hen over sommeren og først endeligt blive besluttet i efteråret.

Debatmøder og ekskursioner

Derfor inviterer Dansk Skovforening til september til tre debatmøder med efterfølgende ekskursioner for medlemmer, hvor temaet er ”Skovens produktion af biomasse til energi og andre produkter”.

Vi vil inviterer lokale folketingsmedlemmer med til møderne. Vi ønsker at vise hvordan en bæredygtig dansk produktion af flis foregår i praksis og give en mulighed for en debat direkte med erhvervets praktikere.

Tid og sted

Møderne vil være bygget op med en indendørs debatdel og en efterfølgende ekskursion med deltagelse af nogle forfatterne bag artikelserien i tidsskriftet Skoven om flis. Mellem debatmøde og ekskursion vil Dansk Skovforening byde på en let frokost.

Møderne vil blive afholdt den 1., 2., og 4. september i tidsrummet 10-14.

Placeringerne af møderne er endnu ikke fastlagt. Den 1. og 2. september vil møderne blive afholdt vest for Storebælt, og mødet den 4. september vil blive på Sjælland. Når placeringen for møderne er endeligt fastlagt, vil vi hurtigst muligt udsende mere information om arrangementerne og tilmelding.

Så sæt kryds i kalenderne allerede nu. Vi håber og glæder os til at se mange medlemmer til møderne.