Minister vil indføre arealkrav for afskydning af kronhjorte

Kron- og dåvildt har spredt sig i Danmark, men en skæv afskydning af særligt hjorte skaber problemer. Derfor er Miljøministeren klar til at indføre nye tiltag, som skal sikre en mere bæredygtig forvaltning.

Forvaltningen af hjortevildt har været diskuteret gennem årtier. I takt med at bestanden er vokset og har spredt sig er diskussionerne om den rette forvaltning i nogle af de regionale hjortevildtgrupper blevet heftig, herunder ikke mindst alderssammensætning. Det har vist sig, at der ikke kan findes løsninger inden for de gældende rammer. De reducerede jagttider løser ikke problemet med en skæv alders- og kønsfordeling, samt målsætningen om at have flere gamle hjorte.

En af de væsentligste forvaltningsmæssige problemer er en forkert afskydning af hjorte. Derfor sendte Dansk Skovforening sammen med en række andre organisationer i Vildtforvaltningsrådet sidste sommer en fælles indstilling til ministeren med forslag til mål og midler for en fremtidig forvaltning af kronvildtet. I den indstilling foreslog vi blandt andet at indføre arealbegrænsning for afskydning af kronhjorte.

Dansk Skovforening er glade for at miljøminister Lea Wermelin nu har meddelt, at regeringen vil indføre arealkrav for jagt på kronhjorte for at sikre en mere bæredygtig jagt med en balanceret alders- og kønsfordeling i bestanden af kronvildt i Danmark. Et forslag der bakkes op af regeringens støttepartier.

Arealkravet vil kræve en lovændring og Miljøministeren lægger desuden op til en nærmere drøftelse  af  nogle af de andre virkemidler, som er foreslået af  Vildtforvaltningsrådet.