Skovpolitisk konference: Miljøministeren inddrager skovene i grøn trepart

Dansk Skovforening havde onsdag inviteret til skovpolitisk konference, hvor Miljøminister Magnus Heunicke bl.a. betonede inddragelsen af skovbruget i de grønne trepartsforhandlinger, der skal drøfte en kommende CO2-afgift på landbruget. Dansk Skovforening takker for invitationen, og ser frem til det videre forløb.

Foto: Joakim Bisgaard Jensen, kommunikationskonsulent

Den 29. november var der fuldt hus i fællessalen på Christiansborg, da Dansk Skovforening afholdt den årlige skovpolitiske konference med temaet: ”Hvordan rejser vi yderligere 250.000 ha skov i Danmark?”

Miljøminister Magnus Heunicke åbnede konferencen og satte rammen for dagens tema. Han betonede vigtigheden af skovenes multifunktionelle rolle, herunder også behovet for aktiv skovdrift.

I sin tale tilkendegav ministeren også, at skovbruget naturligvis vil blive inddraget i de kommende grønne trepartsforhandlinger.

”Det lover jeg jer her i dag,” sagde han blandt andet.

“Det var en glædelig melding fra ministeren, som vi gerne vil kvittere for. Skovrejsning er en del af de grønne trepartsforhandlinger, og derfor giver det jo god mening at inddrage dem, der ved noget om bl.a. rammevilkår og barrierer for skovrejsning, så lodsejerne med ro i sindet kan træffe beslutningen om at rejse skov på sine jorder,” siger Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening. 

Hvornår skal målet indfries? 

Dagens moderator var Niels Krause-Kjær. Han har i sin tid undervist den nuværende miljøminister i politisk journalistik på Journalisthøjskolen. Derfor faldt det moderatoren naturligt at spørge miljøministeren: Hvad ville den gode journalist spørge en miljøminister om på baggrund af et formuleret mål om at skabe 250.000 ha ny skov i Danmark?

Til salens store applaus og fornøjelse svarede ministeren heldigvis korrekt på sin tidligere undervisers spørgsmål. Svaret på spørgsmålet var nemlig: ”Hvornår skal den ambitiøse målsætning indfries?”

”Og hvad kunne svaret så være,” spurgte Niels Krause-Kjær derefter Magnus Heunicke, nu i sin egenskab af miljøminister.

Her blev ministeren dog en smule mindre konkret, men han fremhævede de 100 mio. kr., der i årets finanslov er afsat til skovrejsning gennem Klimaskovfonden som et lille skridt på vejen. Desuden slog han fast, at han gerne ser en bred politisk aftale, når skovarealet skal forøges med ca. 40 procent.

Nye skove skal primært være driftsskove 

Magnus Heunicke lagde også vægt på, at produktionsskovene får en afgørende rolle i den fremtidige skovplan.

”Størstedelen af de nye danske skove skal være driftsskove,” sagde han fra talerstolen og henviste bl.a. til skovenes bidrag til fremtidens biobaserede produkter som fx øget brug af træ i byggeriet.

Miljøministeren lagde også vægt på, at skovene ikke kan løse alle problemer samtidig, men at de skal løfte flere formål. Det gælder også det rekreative samt hensyn til natur og biodiversitet:

”Der skal være plads til, at et egetræ kan vokse i 400 år for efterfølgende at dø i 400 år,” pointerede han.

Skovhistorie, aktuelle projekter og politisk debat

Da Magnus Heunicke havde forladt Fællessalen, var scenen sat for dagens resterende oplægsholdere.

Først var det lektor Bo Fritzbøger, der gennemgik skovrejsningens historie fra 1700-tallet og frem til den aktuelle skovrejsningsdebat.

Herefter tog Peter Vind Larsen fra Kirkby A/S os tilbage til nutiden for at berette om virksomhedens planer for at plante 10.000 ha nye skove på dansk jord. Han fortalte bl.a. om udfordringerne med at finde jord til projekterne – en bold, der senere blev grebet af lektor og ph.d. Peter Stubkjær fra Københavns Universitet, der gennemgik, hvordan forskerne ved hjælp af moderne kortlægningsprogrammer kan finde frem til potentielt egnede arealer til regeringens ambitiøse skovrejsningsplaner.

Dagens sidste programpunkt var en politisk debat mellem Christian Friis Bach (RV) og Søren Egge Rasmussen (EL), der dog ikke var særligt uenige med regeringens repræsentant i debatten, Erling Bonnesen (V), da det gjaldt målsætningen om at skabe 250.000 ha nye skove i Danmark. Dømt ud fra dagens debat synes et bredt politisk forlig på området derfor ikke usandsynlig.

Growing Trees Network og cand.silv. Jørgen Nimb Lassen bidrog også med indlæg til årets skovpolitiske konference.

Generalforsamling 2023 også afholdt

Dagen den 29. november bød ikke blot på skovpolitisk konference for Dansk Skovforening. Senere på dagens blev årets ordinære generalforsamling afholdt med bl.a. valg af nye bestyrelsesmedlemmer og ændrede kontingenter på dagsordenen. Det kan du læse mere om her.